Boka din demo


Är du intresserad av att boka en demo i Visutechs Democenter i Göteborg?
I vårt democenter har vi både HP Indigo digitala tryckpressar och Kyocera arkmatad högvolymsinkjet.

Från HP Indigos breda utbud har vi både ark- och rullmatade digitala tryckpressar för såväl kommersiell som industriell produktion. Du får se prov på en mängd olika premiumtrycka applikationer som till exempel etiketter, förpackningar, säkerhetstryck och kommersiella broschyrer.

Kyocera TASKalfa Pro 15000c har hög anpassningsförmåga och en mängd olika efterbehandlingsalternativ, och fungerar optimalt för produktion av till exempel direktreklam, kataloger, manualer, bipacksedlar, tidskrifter, böcker och kuvert, men även civilgrafiska applikationer med något lägre färgtäckning.


Coronaanpassad demo
- vår trygghet & gemensamma ansvar

Visutech följer myndigheternas rekommendationer kontinuerligt och anpassar våra rutiner efter dessa. Vi göra vårt yttersta för att minska smittspridningen och vidtar de åtgärder som krävs för att skapa ett tryggt och ansvarsfullt sätt att mötas på.

Några av de åtgärder vi vidtagit:
  • Vi tar endast emot ett företag med maximalt 4 personer åt gången
  • Vi är maximalt 4 personer från Visutech med under demon
  • Vi tar emot besökare genom en separat ingång och vistas i utrymmen åtskilda från övrig kontorspersonal
  • Vi sprider ut oss i konferensrummet så att vi sitter luftigt
  • Vi stannar hemma när vi har minsta sjukdomssymtom
  • Vi använder munskydd i demon

När du är hos oss uppskattar vi att du också följer myndigheternas rekommendationer och:
  • tvättar händerna vid behov
  • håller avstånd när du talar med personal
  • hostar och nyser i armvecket
  • bara besöker oss om du är helt frisk