Miljö

Miljö och hållbarutveckling med HP Indigo

Från de tidigaste stadierna, är HP Indigo digitala tryckpressar utformade med miljön i åtanke och med hela produktlivscykeln i beaktande.

Därför är HP Indigo-pressar den rätta lösningen för tryckerier som har för avsikt att maximera fördelarna med digitalt tryck för miljön, inklusive minskning av avfall och elförbrukningen per tryckt sida.

Ladda ner Sustainability and HP Indigo printing broshure

Visutechs miljöarbete

På Visutech ser vi det som en självklarhet att jobba för att minska miljöpåverkan, både på och utanför Visutech. Miljöarbetet är en del i vårt dagliga arbete. Vi följer inte bara lagar och förordningar utan strävar också efter att överträffa dem.

Det innebär att:

  • Vårt miljöarbete skall utifrån verksamhetens miljöpåverkan inrikta sig mot ständiga förbättringar.
  • Vi skall erbjuda våra kunder produkter som är skonsamma mot miljö och hälsa.
  • Vi strävar aktivt efter att få fram miljövänliga produkter vid alla slags inköp.
  • Vi gör miljöarbete till en integrerad del i företagets långsiktiga planering.
  • Vi försöker att på bästa sett öka andelen sorterat avfall och minska den totala mängden avfall.
  • Visutech är anslutna till REPA (Näringslivets system för återvinning av förpackningar) för alla emballagehantering.