Miljö

På Visutech ser vi det som en självklarhet att jobba för att minska miljöpåverkan, både på och utanför Visutech. Miljöarbetet är en del i vårt dagliga arbete. Vi följer inte bara lagar och förordningar utan strävar också efter att överträffa dem.

Detta innebär att:

  • Vårt miljöarbete skall utifrån verksamhetens miljöpåverkan inrikta sig mot ständiga förbättringar.
  • Vi skall erbjuda våra kunder produkter som är skonsamma mot miljö och hälsa.
  • Vi strävar aktivt efter att få fram miljövänliga produkter vid alla slags inköp.
  • Vi gör miljöarbete till en integrerad del i företagets långsiktiga planering.
  • Vi försöker att på bästa sett öka andelen sorterat avfall och minska den totala mängden avfall.
  • Visutech är anslutna till REPA (Näringslivets system för återvinning av förpackningar) för alla emballagehantering.