Visutech appoints new Service Manager - Positioning for future challenges.

Visutech, a leading provider of innovative printing solutions, is excited to announce the appointment of Marcus Erlandsson as the new Service Manager for one of the largest service organizations in the graphic industry. Marcus brings a depth of experience and expertise to the role, having previously served as the Service Manager for Ricoh Graphic Communications.

240219 600x386px
From left: Marcus Erlandsson and Johan Lidström.

With a proven track record in leadership, personnel development, customer satisfaction, and loyalty, Marcus Erlandsson is well-equipped to drive Visutech's service team to new heights. His official start date is set for February 19, 2024, where he will be taking over the responsibilities from Lars Renneby, who has decided to step back from day-to-day operations.


Expressing his enthusiasm about joining Visutech, Marcus Erlandsson shared, "I am delighted to join Visutech and take on the challenges that come with leading the service team. I look forward to contributing to the continued success and growth of Visutech in the Nordics."

Johan Lidström, Managing Director of Visutech, states, "Marcus's experience aligns seamlessly with Visutech's core values of passion, expertise, and customer focus. These values are the cornerstones of our service team's reliability in the graphic industry across the Nordics. With Marcus's leadership, we are confident in not only maintaining but elevating our commitment to the market.

Marcus Erlandsson's extensive background includes a strong focus on leadership, personnel development, and fostering customer satisfaction and loyalty. His strategic approach and commitment to excellence align seamlessly with Visutech's vision for providing top-notch service to its clients.


FOr MORE INFORMATION, please Contact:

Johan Lidström
Visutech
+46 (0)735 15 56 44
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 
 
_________________________

Visutech, one of the leading suppliers in the Nordic market when it comes to digital production solutions for the graphic industry. Founded in 1988, Visutech operates in Sweden, Norway, Denmark, and Finland, with its headquarters located in Gothenburg.

Visutech offers a comprehensive range of equipment for commercial, label, and packaging printing from the most prominent suppliers. Together with a competent service organization, we create the best conditions for our customers. The service organization is one of the largest within its field in the Nordic region, ensuring fast assistance with extensive expertise and flexibility. For more information, visit www.visutech.se.

Published: 2024-02-19

 


 

Visutech stärker teamet med ny Service Manager

Visutech som är en ledande leverantör av innovativa trycklösningar, är glada att meddela värvningen av Marcus Erlandsson som ny Service Manager för en av de största serviceorganisationerna inom grafisk bransch. Marcus kommer med stor erfarenhet och kompetens. Hans senaste position var som Service Manager för Ricoh Graphic Communications.

240219 600x386px
From left: Marcus Erlandsson and Johan Lidström.

Marcus Erlandsson har en gedigen erfarenhet och beprövad framgång inom ledarskap, han har erhållit mycket positiva resultat inom personalutveckling, kundnöjdhet och lojalitet. Hans kompetenser och engagemang gör honom till en stark ledare att föra fram Visutechs serviceteam till nya framgångar. Marcus börjar 19 februari 2024, då han tar över ansvaret från Lars Renneby, som har beslutat att trappa ner från den dagliga driften.

Marcus uttrycker sin entusiasm över att ansluta till Visutech och säger: "Jag är glad att bli en del av Visutech och ta mig an utmaningarna som kommer med att leda serviceteamet. Jag ser fram emot att bidra till Visutechs fortsatta framgång och tillväxt i Norden."

Johan Lidström, VD för Visutech, säger, "Marcus erfarenhet stämmer väl överens med Visutechs kärnvärden såsom passion, expertis och kundfokus. Dessa värden utgör hörnstenarna i vårt serviceteams pålitlighet. Med Marcus ledarskap är vi övertygade om att inte bara upprätthålla utan även höja vårt åtagande gentemot marknaden.

Marcus strategiska tillvägagångssätt och engagemang för framgång harmoniserar väl med Visutechs vision att erbjuda förstklassig service till sina kunder.


För Mer Information, kontakta:

Johan Lidström
Visutech
+46 (0)735 15 56 44
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 
 
_________________________

Visutech är en av de främsta leverantörerna på den nordiska marknaden när det gäller digitala produktionslösningar för den grafiska branschen. Visutech grundades 1988 och verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudkontor i Göteborg.
 
Visutech har ett heltäckande sortiment av utrustning för civil-, etikett- och förpackningstryck från de mest framstående leverantörerna. Tillsammans med en kompetent serviceorganisation skapas de bästa förutsättningarna för Visutechs kunder. Serviceorganisationen är en av de största inom grafisk industri i Norden vilket garanterar för snabb service och support med bred kompetens och flexibilitet. För mer information se www.visutech.se.

 

Published: 2024-02-19

Salomonssons Grafiska in Gothenburg strengthens its production with an investment from Visutech, a FUJIFILM Revoria Press EC1100.

Salomonssons Grafiska, a key player in quality printing in Gothenburg, is investing in a FUJIFILM Revoria Press EC1100. The state-of-the-art digital press is scheduled to be installed by Visutech in January 2024 it will significantly enhance Salomonssons Grafiska printing capacity and enable an even more efficient handling of customer needs.

salmonssons-presentation
Stefan Salomonsson, CEO at Salomonssons Grafiska.

The FUJIFILM Revoria Press EC1100 offers exceptional print quality and fast production, allowing versatility for various printing applications. Salomonssons Grafiska looks forward to capitalize from these advantages and continue to provide high-quality print products to its customers.

Stefan Salomonsson, CEO at Salomonssons Grafiska, comments on the decision: "We have a long and successful history with Visutech and are pleased to add the FUJIFILM Revoria Press EC1100 to our printing family. This investment will further strengthen our production capacity and enable faster deliveries to our customers."

 

 

Fuji EC1100
FUJIFILM Revoria Press EC1100

 


FOr MORE INFORMATION, please Contact:

Patrik Agblad
Visutech
+46 (0)735 07 67 63
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 
 
_________________________

Visutech, one of the leading suppliers in the Nordic market when it comes to digital production solutions for the graphic industry. Founded in 1988, Visutech operates in Sweden, Norway, Denmark, and Finland, with its headquarters located in Gothenburg.

Visutech offers a comprehensive range of equipment for commercial, label, and packaging printing from the most prominent suppliers. Together with a competent service organization, we create the best conditions for our customers. The service organization is one of the largest within its field in the Nordic region, ensuring fast assistance with extensive expertise and flexibility. For more information, visit www.visutech.se.

Published: 2024-01-09

 

 


 

Salomonssons Grafiska i Göteborg stärker sin produktion med en investering i FUJIFILM Revoria Press EC1100 från Visutech.

Salomonssons Grafiska, en aktör inom kvalitetstryck i Göteborg, investerar i en FUJIFILM Revoria Press EC1100. Den toppmoderna digitala pressen, planerad att installeras i januari 2024, kommer att markant förstärka Salomonssons Grafiska tryckkapacitet och möjliggöra en ännu mer effektiv hantering av kundernas behov.

salmonssons-presentation
Stefan Salomonsson, VD för Salomonssons Grafiska.

FUJIFILM Revoria Press EC1100 erbjuder exceptionell tryckkvalitet och snabb produktion, vilket möjliggör mångsidighet för olika tryckapplikationer. Salomonssons Grafiska ser fram emot att dra nytta av dessa fördelar och att fortsätta erbjuda högkvalitativa tryckprodukter till sina kunder.

Stefan Salomonsson, VD för Salomonssons Grafiska, kommenterar beslutet: "Vi har en lång och framgångsrik historia med Visutech och är glada över att addera FUJIFILM Revoria Press EC1100 till vår tryckfamilj. Denna investering kommer att ytterligare stärka vår produktionskapacitet och möjliggöra snabbare leveranser till våra kunder."

 

 

Fuji EC1100
FUJIFILM Revoria Press EC1100

 


För Mer Information, kontakta:

Patrik Agblad
Visutech
+46 (0)735 07 67 63
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 
 
_________________________

Visutech är en av de främsta leverantörerna på den nordiska marknaden när det gäller digitala produktionslösningar för den grafiska branschen. Visutech grundades 1988 och verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudkontor i Göteborg.
 
Visutech har ett heltäckande sortiment av utrustning för civil-, etikett- och förpackningstryck från de mest framstående leverantörerna. Tillsammans med en kompetent serviceorganisation skapas de bästa förutsättningarna för Visutechs kunder. Serviceorganisationen är en av de största inom grafisk industri i Norden vilket garanterar för snabb service och support med bred kompetens och flexibilitet. För mer information se www.visutech.se.

 

Published: 2024-01-09

Boxes & Labels expands their production capacity and market reach with an investment in BOBST Master M5 from Visutech

Boxes & Labels, a key player in the packaging industry, proudly announces the strategic investment in a cutting-edge BOBST Master M5 with 10 colors from its longstanding partner, Visutech. This significant acquisition not only boosts Boxes & Labels' production capacity, it also opens doors to new markets.

Boxes-and-Labels 231207 webb
From left: Anders Wulff, Team Leader Labels and Flexible Packaging – Nordics, Visutech, Dennis Artursson, CEO, Boxes & Labels and Kalle Järnfors, Production manager, Boxes & Labels.

Boxes & Labels has previously invested in HP Indigo from Visutech. This latest investment in the BOBST Master M5 10 C reinforces the strong ties between the two companies, highlighting their joint commitment to delivering high-quality and innovative packaging solutions to their customers.

The newly acquired equipment, equipped with advanced technology for multilayer labels, LED preparation, lamination, and cold foil, as well as Digiflexo with high automation, positions Boxes & Labels to meet a broader spectrum of customer needs.

In addition to the technological advancement, the collaboration with Visutech ensures that Boxes & Labels can rely on a robust service organization known for its professional and prompt support, minimizing downtime, and ensuring optimal operation for the acquired machines.

By combining the latest technology with a strong partnership and strategic investment, Boxes & Labels positions itself as a leading force in the packaging industry, ready to explore new horizons and provide added value to its customers.

"Our investment in the BOBST Master M5 10 C marks a central moment for Boxes & Labels. This cutting-edge press not only enhances our production capabilities but also provides us with the versatility needed to explore and seize opportunities in new markets," says Dennis Artursson, CEO of Boxes & Labels.

MASTER M5 86504
BOBST Master M5 with 10 colors.


FOr MORE INFORMATION, please Contact:

Anders Wulff
Visutech
+ 46 735 43 00 39
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 
 
_________________________

Visutech, one of the leading suppliers in the Nordic market when it comes to digital production solutions for the graphic industry. Founded in 1988, Visutech operates in Sweden, Norway, Denmark, and Finland, with its headquarters located in Gothenburg.

Visutech offers a comprehensive range of equipment for commercial, label, and packaging printing from the most prominent suppliers. Together with a competent service organization, we create the best conditions for our customers. The service organization is one of the largest within its field in the Nordic region, ensuring fast assistance with extensive expertise and flexibility. For more information, visit www.visutech.se.

Published: 2023-12-08

 

New Managing Director at Visutech - Leadership transition positions the Visutech for future challenges

After an outstanding career spanning more than three decades, Visutech Digital AB announces that its founder and CEO, Jan-Olof Jungersten, will be passing the Managing Director role to Johan Lidström. This strategic change marks a new era for the company while building on a solid foundation of experience and success.

Press-release 231201 JOJJohanL webbJan-Olof Jungersten founded Visutech in 1988 and has since been instrumental in the company's development and growth. His dedication and vision have been crucial in establishing Visutech as a leading player in the industry. After leading the company since its inception, Jungersten has decided to step back from day-to-day operations but will continue to contribute as the main owner and chairman of the board in the group.

Johan Lidström, a key figure in the company for more than 10 years, will assume the role of Managing Director. Lidström has previously worked as Sales Manager and most recently as COO, providing him with a comprehensive understanding of Visutech's operations and goals.
 
Jan-Olof Jungersten comments on the change: "After 35 fantastic years as CEO of Visutech, I am delighted to hand over the reins to Johan Lidström. His dedication and competence are significant assets to the company, and I am confident that, together with the management team and our fantastic, passionate staff, he will lead the company successfully into the future. I look forward to continuing to support Visutech in a more strategic group role and contribute to its ongoing success."

Press-release 231201 JohanL webb"I am firmly convinced that the core of an outstanding organization lies in a cohesive team and strong partnerships," says Johan Lidström. "Our future will be shaped by close collaboration with our customers and partners, where we strive to fully understand their needs. By delivering tailored solutions, we will not only meet their expectations but exceed them, establishing long-term and mutually rewarding relationships."

 

FOr MORE INFORMATION, please Contact:

Johan Lidström
Visutech
+46 (0)735 155 644
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jan-Olof Jungersten
Visutech
+46 (0) 705 250 730
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 
 
_________________________

Visutech, one of the leading suppliers in the Nordic market when it comes to digital production solutions for the graphic industry. Founded in 1988, Visutech operates in Sweden, Norway, Denmark, and Finland, with its headquarters located in Gothenburg.

Visutech offers a comprehensive range of equipment for commercial, label, and packaging printing from the most prominent suppliers. Together with a competent service organization, we create the best conditions for our customers. The service organization is one of the largest within its field in the Nordic region, ensuring fast assistance with extensive expertise and flexibility. For more information, visit www.visutech.se.


Ny VD på Visutech - Ledarskifte positionerar företaget för framtidens utmaningar

– Efter en framstående karriär på mer än tre decennier, meddelar Visutech Digital AB att dess grundare och CEO, Jan-Olof Jungersten, kommer att lämna över VD-rollen till Johan Lidström. Denna strategiska förändring markerar en ny era för företaget samtidigt som det bygger på en stabil grund av erfarenhet och framgång.

Press-release 231201 JOJJohanL webbJan-Olof Jungersten grundade Visutech år 1988 och har sedan dess varit drivande i företagets utveckling och tillväxt. Hans dedikation och vision har varit avgörande för att etablera Visutech som en ledande aktör inom branschen. Efter att ha lett företaget sedan företagets start har Jungersten beslutat att trappa ner från den dagliga driften men kommer att fortsätta bidra som huvudägare och styrelseordförande i koncernen.

Johan Lidström, som har varit en nyckelperson inom företaget i över 10 år, kommer att ta över rollen som VD. Lidström har tidigare arbetat som försäljningschef, och senast som Vice VD, dessa erfarenheter ger honom en bred förståelse för Visutechs verksamhet och dess mål.
 
Jan-Olof Jungersten kommenterar förändringen: "Efter 35 fantastiska år som VD för Visutech är det med glädje jag lämnar över rodret till Johan Lidström. Hans engagemang och kompetens är en stor tillgång för företaget, och jag är övertygad om att han tillsammans med ledningsteamet och en fantastisk passionerad personal kommer att leda företaget framgångsrikt in i framtiden. Jag ser fram emot att fortsätta stödja Visutech i en mer strategisk koncernroll och bidra till dess fortsatta framgång."

Press-release 231201 JohanL webb"Jag är fast övertygad om att kärnan i en framstående organisation ligger i ett samspelt team och starka partnerskap, säger Johan Lidström. Vår framtid kommer att präglas av nära samarbete med våra kunder och partners, där vi strävar efter att fullständigt förstå deras behov. Genom att leverera skräddarsydda lösningar kommer vi inte bara att uppfylla deras förväntningar, utan överskrida dem och etablera långsiktiga och ömsesidigt givande relationer."
 

För Mer information, kontakta:

Johan Lidström
Visutech
+46 (0)735 155 644
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jan-Olof Jungersten
Visutech
+46 (0) 705 250 730
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
_________________________
Visutech är en av de främsta leverantörerna på den nordiska marknaden när det gäller digitala produktionslösningar för den grafiska branschen. Visutech grundades 1988 och verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudkontor i Göteborg.

Visutech har ett heltäckande sortiment av utrustning för civil-, etikett- och förpackningstryck från de mest framstående leverantörerna. Tillsammans med en kompetent serviceorganisation skapas de bästa förutsättningarna för Visutechs kunder. Serviceorganisationen är en av de största inom grafisk industri i Norden vilket garanterar för snabb service och support med bred kompetens och flexibilitet. För mer information se www.visutech.se.

 

Published: 2023-12-01

 

TMG Stockholm invests in two new Revoria Press EC1100 from Visutech

Taberg Media Group, one of the leading providers of graphic products and services in Sweden, confirms its ongoing partnership with Visutech by investing in two new Revoria Press EC1100 printing presses. During November, Visutech will install the presses at TMG Stockholm's facilities in Bromma.

TMG Stockholm has enjoyed a long-standing, trust-based collaboration with Visutech, which is grounded on Visutech's reliable service organization. This strong partnership played a crucial role in Taberg Media Group's decision to invest in equipment from Visutech. The Taberg Media Group already own four HP Indigo presses, finishing equipment from C.P. Bourg, and now, two Revoria Press EC1100 from Fujifilm.

The Revoria Press EC1100 has been optimized to support a wide range of applications with its versatile finishing capabilities, high-quality, high-resolution printing, and vivid color output. Both machines are equipped with an "Air Suction Feeder" and a booklet maker with a three-knife trimmer and square back for producing finished printed materials that are ready for delivery to customers.

Tomas-Eklund TMG-Stockholm

Tomas Eklund, CEO of TMG Stockholm, expressed his enthusiasm for the investment and Visutech, stating: "The reason we chose Visutech is largely due to their fantastic service organization. Our longstanding partnership is proof of their dedication and commitment to helping us achieve our goals. The toner segment is a crucial part of our business, and we are confident that this investment will enable us to continue delivering printed materials of the right quality, on time, to our customers."

 

FOr MORE INFORMATION, please Contact:

Patrik Agblad
Visutech
+46 (0)735 07 67 63
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 
_________________________

Visutech, one of the leading suppliers in the Nordic market when it comes to digital production solutions for the graphic industry. Founded in 1988, Visutech operates in Sweden, Norway, Denmark, and Finland, with its headquarters located in Gothenburg.

Visutech offers a comprehensive range of equipment for commercial, label, and packaging printing from the most prominent suppliers. Together with a competent service organization, we create the best conditions for our customers. The service organization is one of the largest within its field in the Nordic region, ensuring fast assistance with extensive expertise and flexibility. For more information, visit www.visutech.se.


TMG Stockholm investerar i två nya Revoria Press EC1100 från Visutech

Taberg Media Group, en av de främsta leverantörerna av grafiska produkter och tjänster i Sverige, bekräftar sitt fortsatta samarbete med Visutech genom att investera i två nya Revoria Press EC1100-tryckpressar. Under november månad kommer Visutech att installera pressarna i TMG Stockholms lokaler i Bromma.

TMG Stockholm har under en lång tid haft ett nära samarbete med Visutech som bygger på förtroende och en djup tilltro till Visutechs pålitliga serviceorganisation. Detta starka partnerskap har spelat en avgörande roll i Taberg Media Groups beslut att investera i maskinutrustning från Visutech. Taberg Media Group-koncernen har sedan tidigare fyra HP Indigo-pressar, efterbehandlingsutrustning från C.P. Bourg och nu även två Revoria Press EC1100 från Fujifilm.

Revoria Press EC1100 har optimerats för att stödja en stor bredd av applikationer med sin mångsidiga efterbehandling och högkvalitativa utskrifter med hög upplösning och färgmättnad. Båda maskiner är utrustade med ”Air Suction Feeder” och bookletmaker med trekniv och fyrkantsrygg för att kunna producera färdiga trycksaker som är redo att levereras till kund.

Tomas-Eklund TMG-Stockholm

Tomas Eklund, VD för TMG Stockholm, uttryckte sin entusiasm för investeringen och Visutech: "Anledningen till att vi valde Visutech beror till stor del av deras fantastiska serviceorganisation. Vårt långvariga samarbete är ett bevis på deras hängivenhet och engagemang för att hjälpa oss att uppnå våra mål. Tonersegmentet är en viktig del i våra affärer och vi är övertygade om att denna investering kommer att möjliggöra fortsatt leverans av trycksaker med rätt kvalité i rätt tid till våra kunder."


 

För Mer information, kontakta:

Patrik Agblad
Visutech

+46 (0)735 07 67 63
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 
_________________________
Visutech är en av de främsta leverantörerna på den nordiska marknaden när det gäller digitala produktionslösningar för den grafiska branschen. Visutech grundades 1988 och verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudkontor i Göteborg.

Visutech har ett heltäckande sortiment av utrustning för civil-, etikett- och förpackningstryck från de mest framstående leverantörerna. Tillsammans med en kompetent serviceorganisation skapas de bästa förutsättningarna för Visutechs kunder. Serviceorganisationen är en av de största inom grafisk industri i Norden vilket garanterar för snabb service och support med bred kompetens och flexibilitet. För mer information se www.visutech.se.

 

Published: 2023-11-01

 

Buchs establishes a label business and expands its product range with an investment in HP Indigo 6800 Digital Press from Visutech

Buchs, a well-established player in the graphic industry in Denmark, has invested in an HP Indigo 6800, supplied by Visutech. This investment marks a strategic move with an entirely new label business aimed at meeting the increasing demand for labels and strengthening the company's production within this segment.

The new printing press is equipped with seven ink units, contributing to versatility, and enabling the printing of applications with special inks such as Silver Metallic, Premium White, Invisible Yellow & Blue, fade-resistant Yellow & Magenta, or off-press mixed spot colors, for the most precise and consistent color matching of brand colors covering up to 97% of the PANTONE® scale. The additional ink units can also be used for printing CMYK plus orange, violet, and green (HP IndiChrome Plus) to achieve an extended color gamut or produce highly accurate PANTONE® emulations on-press.

HP Indigo 6800 Digital Press is also equipped with HP Predictive Press Care (PPC), a cloud-based HP PrintOS application that optimizes and plans preventive maintenance efficiently in terms of time. PPC also provides early warning signals of impending issues, allowing maintenance to be performed before a failure occurs to avoid unnecessary downtime and optimize production.

Over the past few years, the label market has undergone significant development with a consistent increase in demand. To address this trend, Buchs has decided to invest in HP Indigo 6800. This addition to their production capabilities will enable Buchs not only to handle previously outsourced tasks internally but also to effectively deliver customized label solutions of the highest quality to their customers throughout Denmark.

Buchs Svend-Erik webb

Svend Erik Pedersen, partner at Buchs Labels, enthusiastically commented on the investment: "We are proud to present our latest investment in the form of an HP Indigo 6800. By taking this step forward, we enhance our ability to meet our customers' needs more directly. This investment enables us not only to improve our internal production efficiency but also to solidify our position as an agile and reliable partner in the graphic solutions industry in Denmark."

 

FOr MORE INFORMATION, please Contact:

Henrik Dencker
Visutech

+45 5352 2422
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 
_________________________

Visutech, one of the leading suppliers in the Nordic market when it comes to digital production solutions for the graphic industry. Founded in 1988, Visutech operates in Sweden, Norway, Denmark, and Finland, with its headquarters located in Gothenburg.

Visutech offers a comprehensive range of equipment for commercial, label, and packaging printing from the most prominent suppliers. Together with a competent service organization, we create the best conditions for our customers. The service organization is one of the largest within its field in the Nordic region, ensuring fast assistance with extensive expertise and flexibility. For more information, visit www.visutech.se.


Buchs etablerer labelvirksomhed og udvider produktpaletten gennem investering i en HP Indigo 6800 Digital Press fra Visutech

Buchs, en mangeårig aktør inden for den grafiske industri i Danmark, har investeret i en HP Indigo 6800, leveret af Visutech. Denne investering markerer et strategisk skridt med en helt ny labelvirksomhed med henblik på at imødekomme den stigende efterspørgsel på labels og styrke virksomhedens produktion netop inden for dette segment.

Den nye trykpresse er udstyret med syv farveværker, hvilket bidrager til alsidighed og muliggør trykning af applikationer med specialfarver såsom Silver Metallic, Premium White, Invisible Yellow & Blue, fade-resistent Yellow & Magenta eller off-press mixed spot farver, for den mest præcise og ensartede farveafstemning af brandfarver, der dækker op til 97% af PANTONE®-skalaen. De ekstra farveværker kan også bruges til at trykke CMYK plus orange, violet og grøn (HP IndiChrome Plus) for at opnå et udvidet farverum (extented gamut) eller producere yderst præcise PANTONE®-emuleringer on-press.

HP Indigo 6800 Digital Press er også udstyret med HP Predictive Press Care (PPC), en cloud baseret HP PrintOS-applikation, der optimerer og planlægger forebyggende vedligeholdelse mest effektivt i forhold til tid. PPC giver også tidlige advarselssignaler om kommende problemer, hvilket muliggør vedligeholdelse inden en fejl opstår for at undgå unødvendig nedetid og optimere produktionen.

I løbet af de seneste år har markedet for labels gennemgået en betydelig udvikling med en konstant stigende efterspørgsel. For at imødekomme denne tendens har Buchs besluttet at investere i HP Indigo 6800. Denne tilføjelse til deres produktionsapparat vil gøre det muligt for Buchs ikke kun at håndtere tidligere outsourcede opgaver internt, men også effektivt at levere skræddersyede etiketløsninger af højeste kvalitet til deres kunder i hele Danmark.

Buchs Svend-Erik webb

Svend Erik Pedersen, partner i Buchs Labels, kommenterede entusiastisk på investeringen: "Vi er stolte af at præsentere vores seneste investering i form en HP Indigo 6800. Ved at tage dette skridt fremad styrker vi vores evne til at imødekomme vores kunders behov mere direkte. Denne investering gør det ikke kun muligt for os at forbedre vores interne produktions-effektivitet, men også at befæste vores position som en agil og pålidelig partner inden for grafiske løsninger i Danmark."

 

For yderligere information, kontakt:

Henrik Dencker
Visutech

+45 5352 2422
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 
_________________________
Visutech er en af de førende leverandører på den nordiske markedsplads inden for digitale produktionsløsninger til den grafiske branche. Visutech blev grundlagt i 1988, og virksomheden opererer i Sverige, Norge, Danmark og Finland med hovedkontor i Göteborg.

Visutech tilbyder et omfattende sortiment af udstyr til civil-, etiket- og emballagetryk fra nogle af de mest fremtrædende leverandører. Sammen med en kompetent serviceorganisation skaber de de bedste betingelser for Visutechs kunder. Serviceorganisationen er en af de største inden for den grafiske industri i Norden, hvilket sikrer hurtig service og support med bred ekspertise og fleksibilitet. For yderligere information, se www.visutech.se. www.visutech.se.

 

Published: 2023-10-30

 

Sandéns Security Printing AB satsar på ny press från Visutech för en högre kapacitet och med flera specialfärger

Sandéns Security Printing AB som är en ledande aktör inom säkerhetstryck, är glada att meddela sin senaste investering i en tryckpress, Revoria Press PC1120, från Visutech. Denna investering markerar ett viktigt steg i Sandéns Security Printing AB strävan att förbättra kvaliteten och bredden på sina tryckprodukter samt öka sin produktionskapacitet.

Sandéns Security Printing AB har länge varit en av de främsta leverantörerna av säkerhetstryck, och deras nya investering i Revoria Press PC1120 stärker deras position ytterligare. Den nya maskinen erbjuder flera fördelar som kommer att gynna företaget och dess kunder. Med den nya investeringen Revoria Press PC 1120 kan företaget nu äntligen erbjuda specialfärger såsom silver och vitt, vilket Sandéns Security Printing AB har sett en ökad efterfrågan av från marknaden. Detta ger företaget möjlighet att leverera ännu mer skräddarsydda och innovativa tryckprodukter till sina kunder.

Fujifilm Revoria Press PC1120 är en avancerad digital tonerpress som erbjuder hög kvalitet och skarpa färger, vilket innebär imponerande tryckresultat med hög detaljrikedom och färgprecision. Dess förmåga att använda specialfärger som vitt och silver ger enastående kreativa möjligheter och differentiering av utskrifter. Maskinens snabbare utskriftshastigheter ökar produktionskapaciteten och effektiviteten av tryckverksamheten. Fujifilms teknik och innovation genomsyrar Revoria Press PC1120 och garanterar pålitlig prestanda samt högkvalitativa utskrifter. 


Fujifilm har tagit trycktekniken till en ny nivå med introduktionen av den avancerade Static Eliminator, en innovativ komponent som förbättrar prestanda och kvalitet i Revoria Press PC1120. Denna teknologi hjälper till att eliminera statisk elektricitet från utskrifterna, vilket minskar risken för oönskade problem som kan uppstå på grund av statisk elektricitet under tryckprocessen. Static Eliminator är ännu ett exempel på Fujifilms engagemang för att erbjuda pålitliga och högkvalitativa lösningar för den grafiska branschen, och det är en viktig funktion som gör Revoria Press PC1120 ännu mer imponerande och mångsidig. Med denna teknologi kan användarna vara säkra på att deras tryckprodukter kommer att vara fria från störande effekter av statisk elektricitet och att resultatet blir av högsta möjliga kvalitet.

Sandéns Security Printing AB val av Visutech som leverantör beror till stor del på deras erfarna serviceorganisation. Visutech kommer att hålla den nya utrustningen i toppskick och erbjuda pålitlig support vid behov. Den senaste investering understryker även Sandéns Security Printing AB engagemang för högkvalitativa och innovativa säkerhetstryck, företaget ser fram emot att dra nytta av pressens avancerade fördelar för att fortsätta vara en pålitlig partner inom säkerhetstryck.

Martin Sandén, VD på Sandéns Security Printing AB, uttryckte följande om investeringen: "Vi ser en potential i att mer flexibelt kunna använda specialfärger som t.ex. vitt och silver, detta ger oss möjlighet att även erbjuda marknaden digitaltryckta specialeffekter vilket vi hoppas på och tror skall generera oss fler nya affärsmöjligheter. Den nya pressen erbjuder också en betydligt större kapacitet än vår nuvarande lösning. Dessutom ser vi såklart stor nyttan av Visutechs serviceorganisation."

Sandens-Security-Printing 230920 webb
Patrik Agblad, Sales Executive GCP på Visutech(tv) skakar hand med Tore Löfvendahl, Produktionschef på Sandéns Security Printing AB tillsammans med Jockum Carlbom, Projektledare – Digitaltryck på Sandéns Security Printing (th).
 

FÖr mer information, kontakta:

Patrik Agblad
Visutech
+46 (0)735 07 67 63
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 
_________________________

Visutech är en av de främsta leverantörerna på den nordiska marknaden när det gäller digitala produktionslösningar för den grafiska branschen. Visutech grundades 1988 och verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudkontor i Göteborg.

Visutech har ett heltäckande sortiment av utrustning för civil-, etikett- och förpackningstryck från de mest framstående leverantörerna. Tillsammans med en kompetent serviceorganisation skapas de bästa förutsättningarna för Visutechs kunder. Serviceorganisationen är en av de största inom grafisk industri i Norden vilket garanterar för snabb service och support med bred kompetens och flexibilitet. För mer information se www.visutech.se.
 

 

Published: 2023-09-20

Empowering customer experience - Visutech and BOBST announce exciting collaboration in the Nordics

Visutech, a leading provider of digital production solutions for the graphic industry in the Nordics, is pleased to announce a strategic partnership with BOBST, one of the world’s leading suppliers of substrate processing, printing and converting equipment and services for the label, flexible packaging, folding carton and corrugated board industries.

This collaboration designates Visutech as the distributor for the Nordic countries, marking a significant milestone in delivering exceptional support and sales representation to customers in the region.
The partnership is driven by a mutual commitment to elevate the customer experience by combining BOBST's market leading narrow and mid web portfolio with Visutech's extensive industry expertise and Nordic footprint. With a dedicated team, Visutech contributes its experience in sales, service, infrastructure and education, with a powerful legacy spanning over three decades.

Visutech will cover an extensive range of BOBST's narrow to mid-web products, including flexo, digital, and All-in-One machines. This versatile product range ensures that customers in the Nordics can access tailored solutions that match their specific needs, driving innovation and efficiency throughout the packaging production process.

Through this new partnership, Visutech and BOBST aim to disrupt the packaging landscape in the Nordics. By harnessing their collective strengths, both companies are focused on delivering exceptional value to customers through local expertise and world-class technologies.

   Visutech Bobst2 webb 
From left: Matteo Cardinotti, head of BOBST Narrow/Mid web, BOBST, Johan Lidström, Vice President & COO, Visutech, Jean-Pascal Bobst, CEO, BOBST, Jan-Olof Jungersten, CEO, Visutech, Nigel Tracey, Technology Sales Director - Digital Printing and Converting, BOBST.

Johan Lidström, Vice President & COO at Visutech, highlights the strong collaboration with BOBST and shares his excitement about this new phase, stating, "We are incredibly enthusiastic about embarking on this exciting journey with BOBST. The combination of Visutech's deep understanding of the Nordic market and BOBST's extensive experience creates the absolute best conditions for a successful partnership that will benefit our customers throughout the region."

Anders Wulff, Team Leader for Labels and Packaging at Visutech, emphasizes the significance of BOBST's broad product portfolio within the narrow-mid-web domain for the Nordic market. He underscores, "BOBST's wide product portfolio, including everything from flexo and digital machines to All-in-One solutions, holds great importance for our Nordic market. It provides us a unique opportunity to offer tailored solutions that perfectly fit our customers' needs."


Visutech Bobst webb
Visutech Team at Labelexpo. From left: Jan-Olof Jungersten, Johan Lidström,
Anders Wulff, Henrik Dencker, Max Liljegren , Magnus Rosberg.

For more information, please contact:

Johan Lidström
Visutech
+46 735155644
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 
 
_________________________
 
BOBST is one of the world’s leading suppliers of substrate processing, printing and converting equipment and services for the label, flexible packaging, folding carton and corrugated board industries.
 
Founded in 1890 by Joseph Bobst in Lausanne, Switzerland, BOBST has a presence in more than 50 countries, runs 19 production facilities in 11 countries and employs more than 6 100 people around the world.
The firm recorded a consolidated turnover of CHF 1.841 billion for the year ended December 31, 2022.

_________________________

Visutech, one of the leading suppliers in the Nordic market when it comes to digital production solutions for the graphic industry. Founded in 1988, Visutech operates in Sweden, Norway, Denmark, and Finland, with its headquarters located in Gothenburg.

Visutech offers a comprehensive range of equipment for commercial, label, and packaging printing from the most prominent suppliers. Together with a competent service organization, wecreate the best conditions for our customers. The service organization is one of the largest within its field in the Nordic region, ensuring fast assistance with extensive expertise and flexibility. For more information, visit www.visutech.se.
 

 

Published: 2023-09-12

Visutech breddar sitt sortiment och presenterar nyheter på Sign & Print Scandinavia 2023

Visutech storsatsar på Sign & Print Scandinavia och visar i två montrar hela Visutechs breda produktportfölj – från digitalt till analogt och allt där emellan.   

Visutech sätter alltid kundbehovet i centrum och strävar efter att erbjuda det senaste inom grafisk tryckteknologi. Med nya samarbeten stärker Visutech sin position som en ledande leverantör inom den grafiska branschen.

I monter C20 visar vi live säljsuccén Kyocera TASKalfa Pro 15000c, som på kort tid har erövrat 25% av den nordiska arkinkjet marknaden. Det kommer också finnas möjlighet utforska HP Indigos digitala offset-teknik, från instegsmodellen HP Indigo 7eco till giganten HP Indigo 100K.

I Monter C10 presenterar vi stolt nyheterna och hela bredden i vår produktportfölj från vår nya samarbetspartner FUJIFILM. På plats i montern kommer experter från FUJIFILM att vara tillgängliga för att svara på frågor om både Integrated Printbars samt Jetpress 750S. Här visas även för första gången på mässa i Norden Revoria Press PC1120 live – en banbrytande produkt som markerar nästa nivå inom digital tryckteknik med möjlighet till sex special färger utöver CMYK.

JohanG 3 webb

 

"Deltagandet på Sign & Print Scandinavia är en fantastisk möjlighet för oss att visa vårt åtagande för innovation och kundfokus", säger Johan Gustafsson, säljchef i Norden på Visutech. "Vi är särskilt glada över att kunna visa upp två olika tryckteknologier på en och samma mässa i Norden. Detta markerar ytterligare ett steg framåt i vår strävan efter att erbjuda våra kunder det allra bästa inom grafisk tryckteknologi."

 

För Mer information kontakta:

Johan Gustafsson
Visutech
+46 705 500 574
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


_______________________________________________

 
Visutech är en av de främsta leverantörerna på den nordiska marknaden när det gäller digitala produktionslösningar för den grafiska branschen. Visutech grundades 1988 och verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudkontor i Göteborg.

Visutech har ett heltäckande sortiment av utrustning för civil-, etikett- och förpackningstryck från de mest framstående leverantörerna. Tillsammans med en kompetent serviceorganisation skapas de bästa förutsättningarna för Visutechs kunder. Serviceorganisationen är en av de största inom grafisk industri i Norden vilket garanterar för snabb service och support med bred kompetens och flexibilitet. För mer information se www.visutech.se.
 

 

Published: 2023-08-30

Skilltryck stärker sin kapacitet genom investering i Kyocera TASKalfa Pro 15000c från Visutech

Skilltryck fortsätter att framtidssäkra sin produktion genom en ny investering i den avancerade Kyocera TASKalfa Pro 15000c från Visutech. Investeringen befäster Skilltrycks ställning som en innovativ tryckpartner och stärker ytterligare deras produktionskapacitet.

Kyocera TASKalfa Pro 15000c kommer att ersätta sammanlagt två befintliga tonermaskiner, vilket inte bara innebär en betydande kostnadsbesparing för Skilltryck, utan också en ökad produktionskapacitet. Med en redan imponerande HP Indigo 7600 i sin maskinpark har Skilltryck byggt en stark grund för sin tryckproduktion. Genom att lägga till Kyocera TASKalfa Pro 15000c i mixen skapar de en unik kombination av teknologier – en perfekt symbios av digital offset och ark inkjet – det bästa av två världar.

Kyocera TASKalfa Pro 15000c är en avancerad vattenbaserad inkjet-press som inte bara garanterar enastående tryckkvalitet, utan också garanterar en miljövänlig produktion. Med sin innovativa och hållbara teknik minimerar maskinen miljöpåverkan genom vattenbaserad inkjet. En ytterligare stor fördel med Kyocera TASKalfa Pro 15000c är dess exceptionellt låga energiförbrukning i jämförelse med liknande tryckpressar på marknaden. Detta är helt i linje med Skilltrycks övergripande hållbarhetsstrategi och deras engagemang för att minska sin klimatpåverkan. Genom att välja denna banbrytande press visar Skilltryck tydligt sin vilja att investera i teknik som inte bara levererar högkvalitativa resultat utan också minskar deras ekologiska fotavtryck.

Martin Holmberg– Tillsammans med Visutech tar vi nästa steg i vår resa mot en mer hållbar och miljövänlig produktion samtidigt som vi ökar vår kapacitet och konkurrenskraft rejält. Kyocera TASKalfa Pro 15000c är ett utmärkt komplement till såväl vår traditionella offset som den digitala offset-teknologin vi har i HP Indigo 7600. Nu ser vi fram emot att få möta både gamla och nya kunder och berätta om de möjligheter som denna investering innebär, säger Martin Holmberg, VD på Skilltryck AB.

 

För Mer information kontakta:

Patrik Agblad
Visutech
+46 (0)735 07 67 63
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


_______________________________________________

 
Visutech är en av de främsta leverantörerna på den nordiska marknaden när det gäller digitala produktionslösningar för den grafiska branschen. Visutech grundades 1988 och verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudkontor i Göteborg.

Visutech har ett heltäckande sortiment av utrustning för civil-, etikett- och förpackningstryck från de mest framstående leverantörerna. Tillsammans med en kompetent serviceorganisation skapas de bästa förutsättningarna för Visutechs kunder. Serviceorganisationen är en av de största inom grafisk industri i Norden vilket garanterar för snabb service och support med bred kompetens och flexibilitet. För mer information se www.visutech.se.
 

 

Published: 2023-08-22

Visutech stärker sin marknadsposition och produktutbud genom samarbete med Fujifilm

Visutech, ledande leverantör av digitala produktionslösningar för den grafiska branschen i Norden, är glada över att meddela en expansion av sitt produktutbud genom ett samarbete med Fujifilm. Detta samarbete kommer att omfatta ett bredare spektrum av tjänster, från service till förbrukningsvaror och tryckteknologier. Genom att integrera Fujifilm i sin portfölj kan Visutech ännu bättre tillgodose kundernas behov och erbjuda en komplett lösning för den grafiska marknaden.

Visutech strävar efter att vara en lyhörd partner i en bransch där olika behov och krav existerar samtidigt, därför breddar Visutech nu sitt utbud med fler teknologier för att kunna erbjuda ett flertal lösningar för diverse behov och applikation till bästa kostnad, lönsamhet och kvalitet.

Genom att bredda sitt utbud av förbrukningsvaror samt digitala och analoga produktionslösningar kommer Visutech kunna erbjuda nya och ännu fler helhetslösningar till sina kunder med fokus på miljövänliga och kostnadseffektiva alternativ. Visutech kommer att kunna erbjuda en bred produktportfölj från Fujifilm, inklusive förbrukning, färg, printbars samt inkjet- och tonermaskiner.

Visutech, med sin Pan-Nordiska närvaro och lokal personal i Sverige, Norge, Danmark och Finland, är väl positionerade för att effektivt betjäna och stödja fler kunder i regionen. Genom ett centralt logistikcenter, strategiskt placerat för snabb leverans till hela området, kan Visutech säkerställa smidiga och effektiva leveranser.

För att vidare stärka sin position som kunskapsledare nysatsar Visutech ytterligare i sitt democenter genom att installera flera spännande teknologier. Visutechs uppskattade Digital Academy, laddas nu med nya utbildningar allt för att inspirera och öka våra kunders kunskap inom den grafiska branschen.

Med fokus på miljö, applikation och lönsamhet fortsätter Visutech sitt nära samarbete med kunder och marknad för att erbjuda innovativa lösningar som möter nya krav och möjligheter inom den grafiska branschen.

JohanL webb- Vi är oerhört glada över det nya samarbetet med Fujifilm, vilket ger oss möjligheten att utvidga vårt produktutbud och erbjuda våra kunder ett ännu bredare spektrum av tjänster och tryckteknologier. Genom att integrera Fujifilm i vår portfölj kan vi ännu bättre uppfylla våra kunders varierande behov och erbjuda en komplett lösning för den grafiska marknaden, säger Johan Lidström, Vice President & COO på Visutech.

 

För Mer information kontakta:

Johan Lidström
Visutech
+46 (0)735 155 644
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

_______________________________________________

Visutech är en av de främsta leverantörerna på den nordiska marknaden när det gäller digitala produktionslösningar för den grafiska branschen. Visutech grundades 1988 och verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudkontor i Göteborg.
Visutech har ett heltäckande sortiment av utrustning för civil-, etikett- och förpackningstryck från de mest framstående leverantörerna. Tillsammans med en kompetent serviceorganisation skapas de bästa förutsättningarna för Visutechs kunder. Serviceorganisationen är en av de största inom grafisk industri i Norden vilket garanterar för snabb service och support med bred kompetens och flexibilitet. För mer information se www.visutech.se.
 

 

Published: 2023-08-22

 
 In English

Visutech strengthens its market position and product offering through collaboration with fujifilm


Visutech, a leading provider of digital production solutions for the graphic industry in the Nordic region, is pleased to announce an expansion of its product offering through a collaboration with Fujifilm. This partnership will cover a broader spectrum of services, from service to consumables and printing technologies. By integrating Fujifilm into its portfolio, Visutech can better meet the needs of customers and provide a complete solution for the graphic market.

Visutech aims to be a responsive partner in an industry where diverse needs and requirements coexist. Therefore, Visutech is now expanding its range with more technologies to offer a variety of solutions for different needs and applications at the best cost, profitability, and quality.

By broadening its range of consumables as well as digital and analog production solutions, Visutech will be able to offer new and even more comprehensive solutions to its customers, with a focus on environmentally friendly and cost-effective alternatives. Visutech will offer a wide product portfolio from Fujifilm, including consumables, ink, print bars, as well as inkjet and toner machines.

With its Pan-Nordic presence and local staff in Sweden, Norway, Denmark, and Finland, Visutech is well-positioned to efficiently serve and support more customers in the region. Through a central logistics center strategically located for fast delivery throughout the area, Visutech can ensure smooth and efficient deliveries.

To further strengthen its position as a knowledge leader, Visutech is investing further in its demo center by installing several exciting technologies. Visutech’s appreciated Digital Academy is now loaded with new training courses, all designed to inspire and enhance our customers' knowledge in the graphic industry.

With a focus on the environment, application, and profitability, Visutech continues its close collaboration with customers and the market to offer innovative solutions that meet new demands and opportunities in the graphic industry.

JohanL webbJohan Lidström's statement - "We are extremely pleased with the new collaboration with Fujifilm, which gives us the opportunity to expand our product offering and provide our customers with an even broader range of services and printing technologies. By integrating Fujifilm into our portfolio, we can better meet our customers' varying needs and offer a complete solution for the graphic market," says Johan Lidström, Vice President & COO at Visutech.

 

Grafisk Digital investerar i sin andra arkinkjet från Kyocera

Efter bara 9 månader så investerar Grafisk Digital i ytterligare en Kyocera TASKalfa Pro 15000c från Visutech

Grafisk Digital i Bergen är en ledande producent av tryck, kuvertering och elektronisk distribution av affärsdokument för företagsmarknaden i Norge. För att upprätthålla sin position på marknaden har de valt att köpa ytterligare en TASKalfa Pro 15000c. Det främsta skälet till detta val är maskinens höga kvalitet och driftsäkerhet, vilket har gjort den till ett pålitligt val för Jarle Lysebo på Grafisk Digital. Dessutom har de låga kostnaderna per trycksida gjort valet enkelt för företaget.

Visutech är en pålitlig servicepartner för Grafisk Digital när det gäller teknisk support. Under de senaste nio månaderna har Grafisk Digital bara haft behov av teknisk support vid några fåtal tillfällen, vilket talar för hög kvalitet på utrustningen och support som Visutech levererat. Att ha en pålitlig och effektiv servicepartner som Visutech är avgörande för Grafisk Digitals verksamhet. Med Visutechs support kan Grafisk Digital vara säker på att deras utrustning fungerar som den ska och att eventuella problem snabbt och effektivt kommer att lösas.

Med inkjet från Kyocera maximeras produktiviteten

Kyocera TASKalfa Pro 15000c har hög anpassningsförmåga och en mängd olika efterbehandlingsalternativ, och fungerar optimalt för produktion av till exempel direktreklam, kataloger, manualer, bipacksedlar, tidskrifter, böcker och kuvert, men även civilgrafiska applikationer med något lägre färgtäckning. Med inkjet från Kyocera maximeras produktiviteten samtidigt som driftskostnader och även energiförbrukning minimeras. Kyocera TASKalfa Pro 15000c är noggrant konstruerad för att förbruka mindre elektricitet än sina konkurrenter och uppnår ett TEC-värde på 4,3 kWh. Det är oerhört lågt för en så stor och kraftfull produktionsmaskin.

– När man producerar stora volymer är tillförlitlighet lika viktigt som snabbhet. Kyocera Pro TASKalfa 15000c kombinerar båda. Maskinen får ut 150 sidor i minuten och när det gäller tillförlitlighet kan man lita på att japanska Kyocera producerar pålitliga produkter, säger Marius Andressen, sales executive på Visutech AS.

Kyocera är en av världens främsta utvecklare av högteknologi med mer än 60 års erfarenhet och etablerad expertis inom bland annat inkjet. Kyocera har nu själva tagit steget in på marknaden för produktionsmaskiner med en helt egen maskin. Kyoceras inkjet-teknologi är högt ansedd i branschen, skrivhuvuden och andra komponenter utvecklade av Kyocera tillverkas redan idag till ett flertal av grafiska marknadens ledande varumärken inom inkjet.

GrafiskDigital Jarle webb

 

– Når vi nå velger å kjøpe en ekstra maskin av denne typen, så er det primært på grunn av forutsigbar og jevn kvalitet og kombinert med høy driftssikkerhet. Når dette kombineres med lave kostnader pr. printside så ble valget enkelt.
Dagliga ledare Jarle Lysebo, Grafisk Digital.

 

 

För Mer information kontakta:

Marius Andressen
Visutech
+47 922 21 653
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Grafisk Digital  er en av Norges ledende printsentraler og produserer og sender ut brev, faktura, purringer og annen informasjon for en rekke av landets bedrifter, kommuner og organisasjoner. Grafisk Digital holder til i nytt industribygg på Straume utenfor Bergen. Her har de en moderne maskinpark med stor kapasitet, som sikrer feilfri produksjon og levering til rett tid. Selv om utsendelsene generelt har gått ned de siste årene – har selskapet hatt en jevn økning. Grafisk Digital sender inn ca. 1 million konvolutter per måned til postkontoret i Bergen.

_______________________________________________

Visutech är verksamt sedan 1988 och har en stark position som helhetsleverantör av digitala lösningar för den grafiska branschen i Norden. Visutech är HP Indigos partner i Norden sedan lanseringen 1994. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudkontor i Göteborg. För mer information se www.visutech.se.

Published: 2023-04-17

 

Grafisk Digital investerer i sin andre arkinkjet fra Kyocer

Etter bare 9 måneder investerer Grafisk Digital i nok en Kyocera TASKalfa Pro 15000c fra Visutech

Grafisk Digital i Bergen er en ledende produsent av print, konvoluttering og elektronisk distribusjon av forretningsdokumenter for bedriftsmarkedet i Norge. For å opprettholde sin stilling på markedet har de valgt å kjøpe inn ytterligere en TASKalfa Pro 15000c. Hovedgrunnen til dette er maskinens høye kvalitet og driftssikkerhet, noe som har gjort den til et pålitelig valg for Jarle Lysebo i Grafisk Digital. Dessuten gjorde de lave kostnadene pr. printside valget enkelt for selskapet.

Visutech er en pålitelig servicepartner for Grafisk Digital når det gjelder teknisk support. I løpet av de siste ni månedene har Grafisk Digital bare hatt behov for teknisk support ved noen få tilfeller, noe som vitner om høy kvalitet på utstyret og supporten som Visutech har levert. Å ha en pålitelig og effektiv servicepartner som Visutech er avgjørende for virksomheten til Grafisk Digital. Med Visutechs support kan Grafisk Digital være sikker på at utstyret fungerer som det skal og at eventuelle problemer blir løst raskt og effektivt.

Med inkjet fra Kyocera maksimeres produktiviteten

Kyocera TASKalfa Pro 15000c har høy tilpasningsevne og en rekke forskjellige etterbehandlingsalternativer, og fungerer optimalt for produksjon av for eksempel direktereklame, kataloger, manualer, pakningsvedlegg, tidsskrifter, bøker og konvolutter, men også privatapplikasjoner med noe lavere fargedekning. Med inkjet fra Kyocera maksimeres produktiviteten samtidig som driftskostnadene og også energiforbruket minimeres. Kyocera TASKalfa Pro 15000c er omhyggelig konstruert for å bruke mindre elektrisitet enn sine konkurrenter, og oppnår en TEC-verdi på 4,3 kWh. Det er utrolig lavt for en så stor og kraftig produksjonsmaskin.

– Når man produserer store volumer, er pålitelighet like viktig som hastighet. Kyocera Pro TASKalfa 15000c har begge deler. Maskinen får ut 150 sider i minuttet, og når det gjelder pålitelighet, kan man sette sin lit til at Kyocera produserer pålitelige produkter, sier Marius Andressen, Sales Executive i Visutech AS.

Det japanske selskapet Kyocera er en av verdens fremste utviklere av høyteknologi med mer enn 60 års erfaring og etablert ekspertise innen blant annet inkjet. Kyocera har nå selv tatt skrittet ut på markedet for produksjonsmaskiner med sin helt egen maskin. Kyoceras inkjet-teknologi er høyt ansett i bransjen. Skrivehoder og andre komponenter som er utviklet av Kyocera, produseres allerede i dag til flere av det grafiske markedets ledende varemerker innen inkjet.

GrafiskDigital Jarle webb– Når vi nå velger å kjøpe en ekstra maskin av denne typen, så er det primært på grunn av forutsigbar og jevn kvalitet og kombinert med høy driftssikkerhet. Når dette kombineres med lave kostnader pr. printside så ble valget enkelt.
Daglig leder Jarle Lysebo, Grafisk Digital.

 

 

För Mer information kontakta:

Marius Andressen
Visutech
+47 922 21 653
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 Grafisk Digital  er en av Norges ledende printsentraler og produserer og sender ut brev, faktura, purringer og annen informasjon for en rekke av landets bedrifter, kommuner og organisasjoner. Grafisk Digital holder til i nytt industribygg på Straume utenfor Bergen. Her har de en moderne maskinpark med stor kapasitet, som sikrer feilfri produksjon og levering til rett tid. Selv om utsendelsene generelt har gått ned de siste årene – har selskapet hatt en jevn økning. Grafisk Digital sender inn ca. 1 million konvolutter per måned til postkontoret i Bergen.

_______________________________________________

Visutech är verksamt sedan 1988 och har en stark position som helhetsleverantör av digitala lösningar för den grafiska branschen i Norden. Visutech är HP Indigos partner i Norden sedan lanseringen 1994. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudkontor i Göteborg. För mer information se www.visutech.se
Published: 2023-04-17

Crimson dubblar sin kapacitet och breddar sitt utbud

– investerar i en HP Indigo 7900

Crimson Färglabb AB, en av Skandinaviens ledande proffsfotolabb och digitalt tryckeri väljer att återigen investera i HP Indigo. Den nya pressen är en del i en större satsning där Crimson väljer att utveckla den digitala verksamheten och introducera nya applikationer.
Med den nya pressen ökar Crimson både produktiviteten och flexibiliteten samt möter den tilltagande efterfrågan på mindre upplagor med snabba leveranstider utan att göra avkall på kvalitet. Pressen kommer att installeras av Visutechs kompetenta serviceteam under mars månad.

Digitaltryck med hög offsetkvalitet och spännande möjligheter med specialfärger

HP Indigos digitala tryckteknologi med flytande offsetfärg har offsettryckets höga produktivitet och kvalitet men innehar också digitaltryckets alla fördelar som låga uppstartskostnader, hög flexibilitet och alla möjligheter med variabeldata. HP Indigo leder utvecklingen inom digitala tryckfärger och erbjuder den största variationen i utbudet av specialfärger.

Digitaltryckta metallfärger – unikt för HP Indigo

Med HP Indigo ElectroInk Silver kan Crimson producera högkvalitativa tryck med metallfärg. Möjligheten att trycka metallfärger är en unik HP Indigo-funktion i den digitala tryckvärlden. HP Indigo Silver möjliggör inte bara silver utan ett brett utbud av metallfärger genom att helt enkelt och i en enda process trycka CMYK ovanpå silverlagret. Det gör att Crimson kan erbjuda exklusiv design av högt värde, samtidigt som de sparar in på kostsamt metallmaterial.

HP-Indigo-7900-Digital-Press 300x182
En färgrymd utöver det vanliga

Med sju färgverk i tryckpressen finns också tillgång till en färgrymd utöver det vanliga genom tryck med CMYK plus Orange, Violett och Grönt (HP IndiChrome Plus) samt simuleringar av PANTONE®-färgskalan som kan göras med hög precision direkt i tryckpressen.

– Vi har jobbat med HP Indigo tekniken och Visutech under många år, så valet av teknologi
var enkelt när vi nu satsar och bredda vårt produktutbud, säger Mark Isaacson, VD på Crimson.

 

För Mer information kontakta:

Patrik Agblad
Visutech
+46 (0)735 07 67 63
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Published: 2023-01-27

 

God Jul & Gott Nytt År!

Top Julhalsning
Vi önskar dig en härlig jul och ett glädjefyllt nytt år!

Vi tackar för ett fint samarbete under året som har gått och ser med spänning och hoppfullhet framemot vad 2023 för med sig.

Julen handlar om att ge. Därför har vi valt att stötta Läkare Utan Gränsers livräddande arbete. Med vår julgåva bidrar vi till livräddande vård - oavsett vem, var och varför.

Varma julhälsningar,

Visutech

MSF Julemblem 2022 Mailfot swe

 

 

Published: 2022-12-07

allmedia satsar på kvalitet och investerar i en HP Indigo


Malmöbaserade allmedia har efter noggrann utvärdering valt att ta nästa steg med digital offset från HP Indigo, en HP Indigo 7800 med sex färgverk som levererar högsta kvalitet. Visutech levererar och installerar den nya pressen hos allmedia under januari 2023.

Digitaltryck med hög offsetkvalitet och spännande möjligheter med specialfärger

HP Indigos digitala tryckteknologi med flytande offsetfärg har offsettryckets höga produktivitet och kvalitet men innehar också digitaltryckets alla fördelar som låga uppstartskostnader, hög flexibilitet och alla möjligheter med variabeldata. HP Indigo leder utvecklingen inom digitala tryckfärger och erbjuder den största variationen i utbudet av specialfärger. Med den nya tryckpressen ökar allmedia både produktiviteten och flexibiliteten och möter den tilltagande efterfrågan på mindre upplagor med snabbare leveranstid utan att göra avkall på tryckets kvalitet.

Specialmaterial och produktivitet

Med HP Indigo kan allmedia erbjuda ett större, mer mångsidigt och varierat utbud av tryckmaterial, med färgade papper, plast och transparenta material. Den nya tryckpressen klarar även av att trycka på tjockt material, upp till 400 micron, utan att gå ner i hastighet. Med funktionen EPM (Enhanced Productivity Mode), där man trycker med CMY istället för CMYK, ökar man hastigheten från 120 ppm till 160 ppm. Dessutom till en lägre körkostnad.

En färgrymd utöver det vanliga

Med sex färgverk i tryckpressen finns också tillgång till en färgrymd utöver det vanliga genom att använda Orange, Violet eller Grön i tillägg till CMYK för de riktigt utmanande PMS-färgerna. För fotoapplikationer i färg kan färgerna Light Cyan och Light Magenta användas och Light Black används med fördel till svartvita fotoapplikationer.

Jonas Rydje

 

– Investeringen i en HP Indigo är ett bevis på att allmedia satsar på kvalitet i första hand och med den nya tryckpressen kan vi bredda vårt utbud till våra kunder, säger Jonas Rydje VD för allmedia.

 

 

 

För Mer information kontakta:

Patrik Agblad
Visutech
+46 (0)735 07 67 63
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Published: 2022-12-07