Visutech lockar tunga namn till Sign & Print

Elanders digitala storsatsning, nyckeln bakom norska Gelatos framgång och 3D-print i praktiken. Det är några av höjdpunkterna när Visutech flyttar in sin Digital Academy på Sign & Print Scandinavia.
– Vi vill hjälpa våra kunder och partners genom att dela med oss av kunskap och erfarenhet inom digitaltryck, säger Trond Nilsen, som ansvarar för Visutech Digital Academy.

Sedan 2011 har Visutech arrangerat sin Digital Academy. I dag genomförs akademin cirka en gång i månaden, antingen hos Visutech i Mölndal utanför Göteborg eller som en turné runt om i Norden.

– Oftast samlas vi runt något tema och bjuder in intressanta talare som kan bidra med kunskap och erfarenhet inom dessa områden.

Under Sign & Print kommer Visutech att bygga en egen scen och för första gången ta Digital Academy till mässan. Det blir program varje dag mellan 10-12 och 14-16, med minst fyra spännande föreläsningar om dagen.

– Vi ser att det finns ett stort intresse för digitaltryck och ett sug efter kunskap, därför gör vi den här aktiviteten.

Totalt medverkar cirka 16 intressanta föredragshållare från branschen, som kommer att ge olika exempel på hur de arbetar med digitaltryck.

En av höjdpunkterna är historien om Elanders jättesatsning på digitaltryck, som lanserades på Drupa i år. Peter Sommer CEO Europa och Gustaf Albert VD Sverige, kommer att berätta om företagets nya inriktning.

– Det blir väldigt spännande att få höra om hur de resonerade och deras tankar om framtiden, säger Trond.

En annan spännande historia är om den norska aktören Gelato, som sedan starten 2008 vuxit kraftigt utan att äga en enda tryckpress.  Vi får lyssna på Gelatos operativa chef Fredrik Andersson som berättar om företagets annorlunda, men framgångsrika modell, där hela affären sker on-line.
Lilach Sapir från Massivit kommer att berätta om ny 3D-tekniken i storformat.

– Det här är den stora nyheten på mässan, där vi inte bara får höra om alla fantastiska möjligheter, utan kan se konkreta exempel på plats, genom att vi har en Massivit 1800 3D-skrivare i montern.
Bröderna Billes medverkar också och berättar om sin resa från ett litet tryckeri inom screentryck till ett av Sveriges bredaste och mest innovativa tryckeri.

– Billes har blivit en av de största aktörerna i den grafiska branschen och kan göra nästan vad som helst i sitt tryckeri. De kommer också att berätta om sitt nya beställningssystem POFF, där cirka 60 procent av alla Billes ordar i dag kommer in.

Här är hela programmet på mässan.

Jigraf broadens its capabilities with HP Indigo

Two UV-inkjet printers and an HP Indigo where the options when the label printing company Jigraf wanted to upgrade its digital capabilities. The road towards a decision was long and it took over a year to come to a conclusion.

– We chose HP Indigo WS6800 mainly because it is an extremely flexible machine that prints with the highest quality on all types of materials, it suited our needs, says Mats Jarlebrink, one of two brothers who runs the family business Jigraf.

Jigraf in Landskrona, Sweden, is a label printing company that has printed self-adhesive labels for quite large customers since 1980. Ever since its inception, the company has offered digital printing, first as black/white, but from the early 2000s, even in CMYK. In 2009, to expand its capacity, Jigraf invested in an HP Indigo WS4000.

When it last year, again, was time to upgrade the digital capacity Jigraf did a proper analysis of the different options on the market.

– We went on for almost a year, traveled around and tried different techniques. In the end we had three options, one HP Indigo and two UV-inkjet printers, says Mats Jarlebrink.

He says that it was an extremely complex decision, to include all required parameters. For Jigraf it was a crucial investment and a strategically important deal.

– For us it is necessary to be effective and to be able to offer our clients the best solutions at a competitive price. Therefore, we took time, before we decided, says Mats.

The decision was taken when they were given the opportunity to visit the HP Experience Center in Barcelona.

– We saw the benefits HP brings today and the opportunity HP will offer in the future, and that tipped the scales.

With the new HP Indigo WS6800 digital press, Jigraf obtains a wider option, with many more opportunities to serve the customers. That was vital. It also increases the digital capacity 4-5 times.

– This will be our primary digital machine that will run day after day and serve many different needs. We also get a superior print quality, faster printing, and at a better price.

Today, 20 percent of the print volume are digital printing and the remaining are flexo. With the new press, Mats Jarlebrink expects it to be 50/50, thanks to a higher break point.  

– Earlier the break point was at 1000 roll-meters, but with the new HP Indigo WS6800, we can handle 4000 roll-meters with good economy. It allows us to move print production from flexo to digital.

This means that Jigraf can deliver faster and intend to offer their customers delivery within five days.

– Most label printing companies have 10-15 days delivery, but customers do not want to order large series to have in stock, it ties up capital and is a risk. Instead, the customer wants to order on demand and then you have to be able to deliver quickly.

In mid-January, the new HP Indigo WS6800 will be installed.

– It will be great, now we get a completely different software where everything is increased, better print quality, higher breakpoint, faster printing and better price.

Jigraf breddar kapaciteten med HP Indigo

Två UV-inkjetprintrar och en HP Indigo var alternativen när etikettryckeriet Jigraf ville uppgradera sin digitala kapacitet. Beslutet satt långt inne och tog över ett år.

– Vi valde HP Indigo WS6800 främst för att det är en extremt flexibel maskin som trycker på i princip alla material med högsta kvalitet, det passade våra behov, säger Mats Jarlebrink, en av två bröder som driver familjeföretaget Jigraf.

Jigraf i Landskrona är ett renodlat etikettryckeri som tryckt självhäftande etiketter för relativt stora kunder sedan 1980. Ända sedan starten har företaget erbjudit digitaltryck, först som svart/vitt, men från början av 2000-talet även i cmyk. För att utöka kapaciteten investerade Jigraf 2009 i en HP Indigo WS4000.

När det åter igen var dags att uppgradera den digitala kapaciteten förra året gjorde Jigraf en ordentlig analys av de olika alternativen på marknaden.

– Vi höll på i nästan ett år och reste runt och testade olika tekniker. I slutet hade vi tre alternativ, HP Indigo och två UV-inkjetprintrar, berättar Mats Jarlebrink.

Han berättar att det var ett oerhört komplext beslut om man ska få med alla parametrar. För Jigraf var det en avgörande investering och en strategiskt viktig affär.

– För oss är det nödvändigt att vara effektiva och kunna erbjuda våra kunder de bästa lösningarna till konkurrenskraftiga priser. Därför tog vi tid på oss innan vi bestämde, säger Mats.

Beslutet togs när man fick möjlighet att besöka HP Experience Center i Barcelona.

– När vi såg vilka stora möjligheter HP har i dag och kommer att få i framtiden, tippade vågskålen över.

Med den nya tryckpressen HP Indigo WS6800 får Jigraf framför allt ett bredare alternativ, med betydligt fler möjligheter att serva sina kunder. Det var avgörande. Dessutom ökas den digitala kapaciteten 4-5 gånger.

– Det här blir vår digitala basmaskin som kommer att stå och rulla dag efter dag och serva många olika behov. Vi får också en överlägsen tryckkvalitet, snabbare tryck och till ett bättre pris.

I dag är 20 procent av tryckvolymen digitaltryck och resterande flexo. Med den nya tryckpressen räknar Mats Jarlebrink med ett 50/50-läge, mycket tack vare en högre brytpunkt.   

– Tidigare låg brytpunkten på 1000 rullmeter, men med den nya HP Indigo WS6800 klarar vi 4000 rullmeter med bra ekonomi. Det gör att vi kan flytta över mycket tryck från flexo till digitalt.

Det i sin tur innebär att Jigraf nu kan leverera snabbare och tänker erbjuda sina kunder leverans inom fem dagar.

– De flesta ligger på 10-15 dagars leveranstid, men kunderna vill inte beställa stora serier och ligga på lager, det är en risk och binder kapital. Istället vill kunden beställa vid behov och då gäller det att kunna leverera snabbt.

I mitten av januari installeras den nya pressen HP Indigo WS6800.

– Det ska bli jättekul, nu får vi en helt annan mjukvara där allt höjs ett steg, bättre tryckkvalitet, högre brytpunkt, snabbare tryck och bättre pris.

Viktig information angående uppdatering av Adobe Creative Cloud!

Adobe Creative Cloud 2017 är här och vi vill varna för att en uppdatering redan nu kan ställa till det om man har HP plug-in installerat. Det är inte säkert att plug-inet fungerar efter en uppdatering.

Vårt tips är att avvakta med uppdateringen tills HP plug-in för Smartstream Designer släpps i början av 2017.

Om man uppdaterar och installerar nya 2017 versioner tas med automatik gamla versioner bort och därmed även HP plug-ins.

Om du vill ändra på det, gör följande:

adobeCC20171. Klicka på "Update"

2. Klicka på pilen till höger om "Advanced Options"
  
3. Under "Advanced Options" avmarkerar du "Remove old versions"

4. Klickar på "Update".

 

Från arktryck till 100 % digital på 25 år


En HP Indigo 10 000 är senaste pusselbiten i LOS Digitals satsning på digital tryckteknik. Beslutet om att successivt byta ut den gamla tekniken fattades redan 1994. I dag är man Nordens största renodlade digitala tryckeri.

Cirka en timme från Oslo, i staden Larvik på västra sidan om Oslofjorden, ligger LOS Digital. För knappt ett år sedan flyttade tryckeriet in i nybyggda lokaler i utkanten av staden. Det var kulmen på en lång resa från ett traditionellt arkoffsettryckeri till ett 100 procent digitalt tryckeri. En resa som har tagit 24 år och krävt åtskilliga miljoner i investeringar. Resan startade 1994, då beslutet fattades att satsa på digital teknik.

– Vi tyckte att kvaliteten började bli så pass bra. Samtidigt minskade upplagorna och marginalerna på arktryck började bli alldeles för låga, säger Eirik Andersen, administrativ direktör på LOS Digital.

Första maskinen var en Xerox DC12, en liten digital printer. Fem år senare inleddes den stora satsningen, då LOS byggde upp en helt egen digital avdelning. Hela 15 miljoner kronor investerades i de största och bästa digitalpressarna som marknaden hade att erbjuda.

Jobben var en stor blandning av allt från böcker till broschyrer, men i mindre upplagor. Snittupplagan låg på 200 ex.

– Vi var väldigt tidigt ute med vår satsning och tekniken hade många barnsjukdomar. Det var motvind i många år och svårt att få lönsamhet i den digitala verksamheten, säger Eirik.
Vändningen komma 2009 när hela den digitala avdelningen lyftes ut i ett eget bolag, LOS Digital.

– Då hade vi börjat hitta rätt sälj och kunderna började se fördelarna. Vi tog hem många stora kontrakt från de största bolagen i Norge. Nu började även lönsamheten hänga med.

2010 fusionerade LOS med Print Xpress från Horten och 2011 samlades all verksamhet i Larvik. Fler kontrakt strömmade in.

– En viktig faktor bakom framgången var vår filosofi att alltid ha det nyaste och bästa på marknaden. Vi har en bra produktmix, men vi klarar också av att leverera hög kvalitet rakt igenom.

Just kvalitetskravet var en av orsakerna till att Eirik och hans medarbetare började titta på Indigo-pressarna, under 2013.  Mäklarprospekt var en viktig produkt som både krävde högsta kvalitet och hög kapacitet i små serier. Under våren köpte man in en HP Indigo 10 000, som trycker B2+ (53x75 cm) i högsta offsetkvalitet.

– HP Indigo 10 000 har öppnat upp en större marknad för oss och nu konkurrerar vi också med offsettryck på mellanvolymer. Maskinen är väldigt stabil och levererar en fantastisk kvalitet hela tiden.

I och med den nya investeringen har LOS Digital nu byggt upp ett helt digitalt tryckeri med industriell kapacitet inom digital offset. Det som startade för snart 25 år sedan har i dag blivit ett av Nordens mest framgångsrika tryckerier. Men hur ser framtiden ut?

– Kunderna kräver mer och mer och vi ser en ökad efterfrågan på att kunna kombinera tryckta medier med digitala medier. Jag tror det blir viktigare att kunna erbjuda digitala lösningar som ett komplement till de tryckta.

Hur ser då nästa investering ut för er?
– Det är svårt att säga, men kanske blir det en HP Indigo 10 000 igen säger Eirik.

 

Två blev en när Skilltryck valde ny digitalpress


När Martin Holmberg skulle investera i en ny digitalpress gjorde han en ordentlig marknadsanalys. Bara två digitala pressar klarade kraven på kvalitet och kapacitet. Segrare blev HP Indigo 5500.

Skilltryck AB några mil söder om Jönköping har levererat traditionellt arktryck till Gnosjöbygden i över 80 år. Tryckeriet har varit ett familjeföretag i två omgångar, nu senast i familjen Holmbergs ägo, som tog över för 19 år sedan.
– Vi har verkat lokalt och tryckt mycket småplock upp till medelstora upplagor. De senaste åren har vi utvidgat vår marknad mot södra Sverige, berättar Martin Holmberg, ägare och vd för Skilltryck.

Precis som många andra har Martin sett en förändring på marknaden de senaste åren. Kundtyperna har blivit fler, framförhållningen är sämre och framför allt har upplagorna sjunkit.
– Vi jobbar mycket med utskick av olika slag och märker att kunder oftast väljer att trycka mindre upplagor för att se om det funkar, sedan gör man små justeringar och trycker en ny liten upplaga.

För att möta kundernas nya behov köpte Martin ett digitaltryckeri i Gnosjö för tre år sedan. Med i köpet fick han två Canon-maskiner som stått och rullat i tre år. Nu har båda gjort sitt och ska kasseras, vilket fick Martin att börja leta efter ersättare redan i vintras.
– Vi är ett litet tryckeri som måste vända på slantarna och jag är tekniskt intresserad, därför gjorde jag en ordentlig genomgång av marknaden.

Martin valde ut sex till sju olika leverantörer och gick igenom maskinerna ordentligt. Han bedömde tryckkvalitet, maskinernas funktionalitet och pris. Sedan gjorde han en uppställning där han viktade maskinerna enligt principen 50 procent funktionalitet och 50 procent pris. Tryckkvaliteten var inte förhandlingsbar, det var bästa kvalitet som gällde.
– Det var bara två maskiner som klarade den kvalitet och den kapacitet jag sökte. Det var HP Indigo och Xerox iGen.

Valet föll slutligen på HP Indigo 5500 av två skäl. Med HP Indigo är möjligheterna för efterbearbetning bättre och dessutom alstrar den betydligt mindre värme.
– Mycket värme betyder att maskinen drar mycket ström, dessutom behöver den kylas, vilket drar ännu mer ström.

HP Indigon är redan installerad och har gått i ett par månader. Den är stabil och har fungerat väldigt bra, säger Martin.
– Vi hade mindre strul vid installationen än vad jag hade förväntat mig. Det var bara några småfel som vi lätt löste.

Med HP Indigo har Skilltryck i dag en högre brytpunkt för digitaltryck än tidigare, men den största fördelen, enligt Martin, är den högre kvaliteten.
– HP Indigo har en teknik med flytande färg som kallas digital offset och faktum är att resultatet är väldigt likt vanlig offsettryck. I dag kan jag ta in jobbet och lägga det i den maskin där jag tjänar mest pengar. Kunden upplever ingen skillnad, det blir samma kvalitet varje gång, berättar Martin.

 
HP Indigo 5500

 

Digaloo är fortsatt fokuserade på högkvalitativt digitalt offsettryck och investerar i en HP Indigo 7900

Under Drupa-mässan i Düsseldorf blev det klart att kvalitetsmedvetna Digaloo blir först ut i Stockholms-området med en HP Indigo 7900. Pressen levereras och installeras av Visuetch.

Den nya pressen är utrustad med sju stycken färgverk och har en inbyggd funktion för priming av media. Den är även försedd med HPs unika ”one-shot”-teknologi för produktion på syntetplaster, klarfilm etcetera samt även med ”Thick substrate kit” för produktion på material med tjocklek på upp till 460 micron.

Digaloo har sedan starten 2002 varit hängivna och trogna digital offset med HP Indigo. Inte så konstigt för ett tryckeri där hög kvalitet, service och flexibilitet ses som viktiga faktorer. Och som Digaloo själva uttrycker det:

”Vi brukar kalla det för digital offset för att det har lika hög kvalitet som traditionellt offsettryck, samtidigt som det bibehåller digitaltryckets alla fördelar i form av korta leveranstider, kostnadseffektivitet vid små upplagor och möjlighet till variabeltryck.”

HP-Indigo-7900-digital-press Digaloo Den nya pressen HP Indigo 7900 hos Digaloo levererades och installerades av Visutech.  

 

Eskils Tryckeri satsar på tillväxt och investerar i digital offset med HP Indigo 12000

Under det senaste året har Eskils Tryckeri satsat stort för att möta marknadens krav och förväntningar. Detta har skett genom tillsättning av Christian Nilsson som ny VD, utökning på marknadssidan, ny företagsprofil och med tydliga tillväxtmål. Nu tas även steget att investera i digital offset med HP Indigo 12000.

Den nya digitala offsetpressen i B2-format har sju färgverk som ger möjlighet till absolut högsta tryckkvalitet samt en färgrymd som är utöver det vanliga. Den är även utrustad med HPs unika ”one-shot”-teknologi för produktion på syntetplaster, klarfilm etcetera.

Med HP Indigo 12000 ökar flexibiliteten och nya möjligheter skapas för Eskils kunder, vilka till största delen består av modekedjor, andra detaljhandelsföretag samt produktvarumärken.

– Det är tydligt att Eskils vill satsa framåt och genom denna investering i digital offset med HP Indigo får de helt nya möjligheter på den grafiska marknaden, säger Robert Karlsson på Visutech.

Eskils-Tryckeri HP-Indigo-12000 300 HP-Indigo-12000-Digital-Press-300x141

Christian Nilsson, Eskils Tryckeri och Robert Karlsson, Visutech, framför HP Indigo 12000 på Drupa.

HP Indigo 12000

För mer information:
Robert Karlsson, Visutech
+46 (0)31 - 743 41 07 eller
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

CA Andersson är åter till digital offset med HP Indigo.

CA Andersson vänder åter till digital offset och investerar i en HP Indigo 7900. Pressen har sju färgverk och möjlighet till att köra med vit färg samt med Indichrome (CMYKOVG). Den är även utrustad med HPs unika ”one-shot”-teknologi för produktion på syntetplaster, klarfilm etcetera samt även med ”Thick substrate kit” för produktion på material med tjocklek på upp till 460 micron. Den nya pressen kommer att ersätta en tonermaskin och investeringen medför större flexibilitet och fler möjligheter i den digitala verksamheten.

Samtidigt väljer CA Andersson att också investera i en HP Latex 3100, även den levereras av Visutech. Den nya printern kommer att ersätta en äldre Latex-modell och ökar därmed produktiviteten.

– Det är extra roligt att få tillbaka en gammal kund igen, säger Johan Gustafsson på Visutech.

HP-Indigo-7900-Digital-Press 300x182 Latex-3100 front with output 300x132
HP Indigo 7900 HP Latex 3100

 

För mer information:
Johan Gustafsson, Visutech
+46 (0)31 - 743 41 18 eller
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Visutech tecknar partneravtal för Norden med Massivit 3D på Drupa 2016!

Visutech breddar sin verksamhet och utökar produktportföljen med 3D-skrivare genom ett partneravtal med MASSIVit 3D.

MASSIVit-systemet är den största, snabbaste och mest avancerade lösningen för 3D-utskrifter i storformat. Systemet baseras på den egenutvecklade GDP-teknologin (Gel Dispensing Printing) – en lösning som kommer att vara startskottet för en explosion på marknaden i användning av stora 3D-objekt, genom en rad olika branscher över hela världen.

Genom Visutech erbjuder MASSIVit 3D en helhetslösning (maskin, material, löpande service och support) och vänder sig främst till:

  • Storformatsföretag och tryckerier

- POP-annonsörer och reklambyråer, marknadsförare, varumärkesdesigners, butiker, restauranger och köpcentra

  • Miljö- och tema-yrken

- Utvecklare av tema-miljöer, arkitekter och designers, skulptörer, film- och teaterproducenter, scenografi, nöjesbranschen

  • Utställarservice

- Monter och mässdesigner, temaformgivare, evenemangs- och eventproducenter

  • 3D-servicebyråer

- Prototyputveckling, underhållningsindustrin, skyltdocktillverkning, 3D-scanningsleverantörer

Under mässan Sign og Print i Oslo den 14-15 september kommer Visutech att finnas på plats med en MASSIVit 3D-skrivare. Missa inte det!

IMG 8790
Erez Zimerman, MASSIVit 3D och Johan Lidström, Visutech

Mediaköket investerar stort i digitaltryck för flexibla förpackningar – Först i Norden med att signera för en HP Indigo 20000 och Digicon 3000 efterbehandling

Mediaköket i Helsingborg storsatsar på digitaltryck för flexibla förpackningar och är de första i Norden med att skriva avtal om en HP Indigo 20000 med efterbehandling Digicon 3000 från ABG/Edale. Samtidigt inleder de ett samarbetsavtal kring digitaltryck av flexibla förpackningar med förpackningsföretaget Flextrus.

Mediaköket har sedan tidigare en HP Indigo WS6600 och är en pionjär inom digitaltryck med lång erfarenhet inom fotografisk utskrift och repro. De erbjuder grafisk produktion, print management och högkvalitativ etikettryckning.

– Den globala marknaden för flexibla förpackningar växer. Med en ökad efterfrågan på fler jobb i mindre upplagor, kortare ledtider och högre tryckkvalitet, behövde vi en partner som kunde garantera tillförlitlighet, kapacitet och effektfulla förpackningar för att hjälpa våra kunder att sticka ut på butikshyllan. Vi är stolta över att vara de första i Norden att investera i en HP Indigo 20000 och baserat på erfarenhet från vår HP Indigo WS6600 så vet vi att HP tillsammans med Visutech är de rätta digitala leverantörerna att hjälpa oss att driva den digitala transformeringen på vår marknad, berättar Mats Winde ägare av Mediaköket.

Samarbetet mellan Mediaköket och Flextrus innebär att man tillsammans ska utforska de växande affärsmöjligheterna inom digitaltryckta flexibla förpackningar. Med HP Indigo 20000 kommer bolagen tillsammas att kunna erbjuda gravyrmatchande kvalitet på flexibla förpackningar med alla mervärden som digitaltryck kan erbjuda.

– Genom att ingå partnerskap med Mediaköket adderar Flextrus ännu en dimension till vår teknologibas. Vi har stor respekt för de specifika kompentenser som krävs för att utveckla framgångsrika företag inom digitaltryck och ser därför fram emot att samarbeta med en partner med mer än 15 års erfarenhet inom området, säger Maud Rahm, vd för Flextrus.

– Mediaköket har utvecklats starkt under de senaste åren och vi är nu mycket angelägna om att ta nästa steg i utvecklingen. Ett samarbete med Flextrus ger oss en grund för fortsatt tillväxt för oss, säger Mats Winde, ägare av Mediaköket.

 Mediakoket-Flextrus
Från vänster: Jan-Olof Jungersten, Visutech, Henrik Stenkil, Flextrus, Mattias Wikander, Mediaköket, Åsa Bengtsson, Mediaköket, Mats Winde, Mediaköket, Maud Rahm, Flextrus, Rickard Ådén, Visutech samt Jan Karlsson, Flextrus.

Elanders Sverige storsatsar på digitaltryck – investerar i fyra digitala tryckpressar från HP.

Under den pågående mässan drupa i Düsseldorf har Elanders Sverige tecknat avtal med Visutech om att köpa fyra tryckpressar från HP. Avtalet gäller en HP Indigo 12000 och två HP Indigo 7900 samt den rullmatade inkjetpressen HP PageWide Web Press T240 HD.

De nya HP Indigo digitala tryckpressarna gör det möjligt för Elanders att förse välkända varumärken inom fordons- och hemelektronikbranschen med unika, högkvalitativa variabeldatastyrda kampanjer till snabba leveranstider.

Med HP PageWide Web Press T240 HD, som trycker 76 meter per minut med den högsta kvalitén på banbredden 56 cm, kommer Elanders kunna öka effektiviteten och återta intäkter, genom att flytta över fler jobb från analogt till digitalt.

Inkjetpressen HP PageWide Web Press T240 HD samt den digitala offsetpressen HP Indigo 12000 kommer att stå i Göteborg och de två digitala offsetpressarna HP Indigo 7900 kommer att placeras i Stockholm.

 Elanders
Gustaf Albért
, vd Elanders Sverige och Jan-Olof Jungersten, vd Visutech tar i hand på en storsatsning på digitaltryck för Elanders.

StrongPoint Labels satsar vidare på digital offset – Blir först i Norden med HP Indigo 8000!

Under drupa i Düsseldorf blev det klart att StrongPoint Labels väljer att investera i en HP Indigo 8000, en etikettmaskin som klarar av att trycka i en hastighet av 80 meter per minut.

– Vi vill vara först och leda utvecklingen och vi såg direkt potentialen i den här maskinen. Med denna investering får vi en kraftigt utökad kapacitet på digitaltryck av etiketter och vi är övertygade om att vi kommer att ha nytta av hela kapaciteten, säger Leif Persson, VD StrongPoint Labels.

– Jag är oerhört glad över att vi genomfört den är affären och att det gått så snabbt och smidigt. Det blir den första HP Indigo 8000 på den nordiska marknaden och en av fem maskiner på den europeiska marknaden under 2016, berättar Rickard Ådén på Visutech.

StrongPoint Labels investerar även i en efterbearbetningsutrustning från ABG Digicon series 3 Fast Track, en stans som klarar upp till 150 meter i minuten.

 StrongPoint HPI8000

Rob Engelman, HP, Jan-Olof Jungersten, Visutech, Peter Jongeling, HP, Leif Persson, StrongPoint Labels, Dragan Ostojic, StrongPoint Labels, PA Bäcklund, StrongPoint Labels samt Rickard Ådén, Visutech skålar för affären.

Visutech tecknar nya avtal med HP inom storformat

Visutech utökar sitt samarbete med HP och expanderar inom storformat HP mid-range Latex och HP Scitex. Det gör Visutech till en helhetsleverantör av HP:s produkter för den grafiska industrin i Norden.
– Vi ser en snabb utveckling inom digital teknik och kan nu stötta våra kunder ännu mer, inom såväl digital offset som digital storformat säger Jan-Olof Jungersten, vd på Visutech.

Visutech har en stark position inom digital teknik på den grafiska marknaden i Norden. Det nya avtalet med HP förstärker positionen ytterligare.
Nu kan Visutech erbjuda en komplett portfölj inom HP Indigo, HP PageWide Web, HP mid-range Latex och HP Scitex.

– Vi ser en snabb konsolidering av den grafiska branschen mot färre men större enheter, som samtidigt måste bli mer kompletta för att vara attraktiva för kunderna. För oss är det ett naturligt steg att fortsätta erbjuda nya och flera digitala verktyg för den grafiska industrin, tillsammans med HP kan vi nu kraftigt bredda vårt erbjudande, säger Jan-Olof Jungersten.

Genom det nya avtalet väljer HP att göra Visutech till sin helhetsleverantör i Norden.

– Jag ser fram emot att utveckla samarbetet med Visutech, vår HP Indigo-partner, till att även omfatta HP mid-range Latex och HP Scitex storformats-printrar. Tillsammans kommer vi att expandera på den nordiska marknaden och erbjuda förstklassiga lösningar till ett växande antal tryckerier genom att dra fördel av både bredden och djupet inom HP Graphics Solutions Business produktportfölj, säger Gido van Praag, General Manager, Graphics Solutions Business, HP Europe, Middle East & Africa.

Visutech ingår även ett strategiskt samarbete med företaget Color Systems Scandinavia inom segmentet sign & display.

– Vi har också anställt Christian Magnusson från Signcom, som produktansvarig på Visutech för HP mid-range Latex inom området sign & display, säger Jan-Olof Jungersten. Christian börjar hos Visutech i slutet av  maj.

– Med en utökad portfölj av produkter och tjänster kan Visutech uppfylla kundernas växande behov av en helhetsleverantör för den grafiska marknaden, avslutar Jan-Olof Jungersten.

HP Large-Format 1 web HP Large-Format 2 web
Från vänster: Ronen Samuel, HP, Peter Jongeling, HP, Torbjörn Hedén, Color Systems, David Adamson, HP, Torben Bastholm, HP, Jan-Olof Jungersten, Visutech, Gido van Praag, HP.  Gido van Praag, VP & GM Graphics Solutions Business, EMEA HP Inc. tar i hand med Jan-Olof Jungersten, VD och grundare Visutech.

 

För mer information:
Jan-Olof Jungersten, vd för Visutech, 031 – 743 41 00.

Visutech signs new agreement with HP for large-format printers

Visutech is expanding its partnership with HP to include the HP mid-range Latex and HP Scitex large-format printers. This makes Visutech a full-service provider of HP’s products for the graphics industry in the Nordic countries. “We are seeing rapid developments in digital technology, and we can now support our customers even better, within both digital offset and digital large format,” says Visutech’s CEO, Jan-Olof Jungersten.

Visutech has a strong position in the field of digital technology on the graphics market in the Nordic countries. The new agreement with HP reinforces its position further. Visutech can now offer a complete portfolio within HP Indigo, HP PageWide Web, HP Scitex and HP mid-range Latex.

“We are seeing rapid consolidation of the graphics industry towards fewer but larger entities, which at the same time must offer a wider range in order to be attractive to customers. For us, it’s a natural step to continue to offer new and more digital tools for the graphics industry, and together with HP we can now significantly expand our offering,” says Jan-Olof Jungersten.

Under the new agreement, HP has chosen to make Visutech its full-service provider in the Nordic countries.

”I’m looking forward to developing the partnership with Visutech, our HP Indigo partner, to include the HP Scitex and HP mid-range Latex large-format printers too. Together we will expand on the Nordic market, offering first-class solutions to a growing number of printing companies by leveraging both the breadth and the depth of HP’s Graphics Solutions Business product portfolio,” says Gido van Praag, General Manager, Graphics Solutions Business, HP Europe, Middle East & Africa.

Visutech is also entering into a strategic partnership with Color Systems Scandinavia in the sign & display segment.

“We’ve also appointed Christian Magnusson from Signcom as Visutech’s product manager for HP mid-range Latex in the sign & display area,” says Jan-Olof Jungersten.  Christian will start at Visutech end of May.

“With the extended portfolio of products and services Visutech is able to satisfy customers’ growing need for a one-step supplier in the Graphic arts industry” concludes Jan-Olof Jungersten.

HP Large-Format 1 web HP Large-Format 2 web
From the left: Ronen Samuel, HP, Peter Jongeling, HP, Torbjörn Hedén, Color Systems, David Adamson, HP, Torben Bastholm, HP, Jan-Olof Jungersten, Visutech, Gido van Praag, HP. Gido van Praag, VP & GM Graphics Solutions Business, EMEA HP Inc. with Jan-Olof Jungersten, CEO and founder Visutech.

 

For further information:
Jan-Olof Jungersten, CEO Visutech, +46 (0)31 – 743 41 00.