Visutech upplever en positiv höst

Hösten 2013 visar på en stark positiv utveckling av grafisk bransch. I efterdyningarna av bl a LabelExpo och andra satsningar kan Visutech läsa av försäljningsresultat som är mer än positiva både för industri- och marknadsgrafisk försäljning.

- Vi är glada att se hur försäljningen visar på den högkonjunktur vi väntat på. Äntligen ställer nu grafisk bransch om sin verksamhet för att möta upp den ökade efterfrågan av en ny helhetssyn på ekonomin för grafisk kommunikation, säger Jan-Olof Jungersten, VD för Visutech.

De analoga volymerna halveras de facto vart fjärde år till fördel för digitala och elektroniska lösningar och allt fler ser fördelar i att kunna leverera en bredare lösning till sina kunder.

- Vi vill gärna leverera verktyg som helt enkelt bidrar till att våra kunder ökar sin lönsamhet. Allt ifrån att bidra med nya produkter och det senaste inom tekniken till olika forum för nya värdefulla kunskaper. Dscoop och Visutech Digital Academy är bara några exempel på det sistnämnda, menar Jan-Olof.

Många nyinstallationer i höst

Omställningen till en mer flexibel produktion och att nu kunna leverera fler värdefulla produkter till sina kunder har gett upphov till kraftig merförsäljning, såväl inom industrigrafisk (etikett och förpackning) som inom marknadsgrafisk (civiltrycket) produktion.

Aktuella investeringar inom industrin

I samband med LabelExpo sålde HP 65 maskiner, varav Visutech levererat och installerat hos Digital Etikett (Norge), Color Label (Danmark), Green Label (Danmark) och Auraprint (Finland).

Aktuella investeringar inom civiltryck

Elanders uppgraderar sin maskinpark med tre nya och större pressar HP Indigo 7600 som ger dem en tredubblad kapacitet, hos Billes installeras en ny och större HP Indigo 7600 och Mariehamns Tryckeri investerar vidare i en ny HP Indigo 5600. Kuvertteamet har också köpt ytterligare en HP Indigo tillsammans med en efterbehandlingslina från C.P Bourg, levererat av Visutech.

Visutech Digital Academy - för varenda unge!

Visutech vill bidra till allas rätt till utbildning och utveckling. Därför har vi valt att koppla samman lanseringen av Jan-Olof Jungerstens nya bok “VISIONER & TRANSMISSIONER - en bransch i förändring” med en insamling till fördel för barns utbildning.

Hur kan du bidra? Genom att beställa boken utan kostnad via vår hemsida! När du beställer kan du samtidigt lämna ett valfritt bidrag till Unicef. På så vis kan vi tillsammans bidra med resurser för att stärka barns förutsättningar för utbildning och en framtida utveckling.

Digital-Etikett 

 

 

 

 Digital Etikett var ett av de tryckerier som tog i hand på en
HP Indigo WS6600 under LabelExpo, Bryssel i september.