Digital Academy lockar den grafiska branschen

Visutech Digital Academy drar allt fler deltagare från branschen till sina
resultatinriktade events.

Under en heldag med fokus på prepress och produktion för etikett- och förpackningsledet fick deltagarna delta mer ”hands on”. I en praktisk workshop i vårt democenter fick halva gruppen en hel del handfasta operatörstips och testa nyinstallerade HP Indigo WS6800.

När grupperna sedan växlades var det dags för Micael Schmidt ifrån Esko Graphics att skapa inblick i workflowlösningen Automation Engine. Viveka Lahger, UPM Raflatac presenterade ett antal nya produktnyheter av intresse för branschen.

18 personer från sju företag deltog i heldagseventet.

Redan veckan därpå kallade eventet ”Integration till den digitala världen” ytterligare 50-talet deltagare.

Med syfte att belysa vikten av enkelhet vid beställning och automatisering av produktionsprocessen för trycksaker bjöd vi in några inspirerande talare med god inblick för att belysa frågan.

Ola Karlsson, Branschkoll inledde med att visa på ett antal intressanta trycksakslösningar som rönt framgång runt om i världen. Vidare presenterade Robert Lönn, Uniqueue hur de arbetat med fackförbundet Kommunal för att effektivisera deras trycksaksproduktion.

Ishu Kurana, presenterade Esko Graphics effektiva produktportfölj och Stein Høiem från Impleo visade grunderna i sitt koncept med hjälp av kunden Henrik Frydendahl, Zeuner Grafiks i Danmark.

Avslutningsvis knöts banden ihop i en engagerande paneldiskussion, ledd av Ola Karlsson, i fullsatt biosalong.

Visutech Digital Academy erbjuder intressanta och resultatinriktade events, utbildningar och seminarier för dig som jobbar med grafisk produktion. Allt med största vikt på att erbjuda de bästa seminarierna och föreläsarna. Välkommen att delta vid nästa event!