Visutech följer upp de industriella framgångarna på Skandinaviens största förpackningsmässa

Den industriella produktionens kliv in i det digitala är rejäla och talar sitt tydliga språk. Produktionen av såväl mjuka som hårda förpackningar, etiketter, krympplaster m.m. blir mer lönsamma i digital produktion samtidigt som leveranser on demand har blivit allt mer självklara. Produktionen måste svara upp till höga krav på kreativitet gällande både tryck och efterbehandling, utan att ge avkall på goda marginaler.

Tillväxten inom etikett- och förpackningsindustrin är stark och pekar på positiva framtidsutsikter. Detta gör förstås avtryck på investeringsviljan. Vi ser tydligt fortsatta satsningar på utökad kapacitet för att möta markant ökade volymer av mindre serier tillsammans med de fördelar en automatiserad efterbehandling erbjuder.

Med volymer som allt oftare ligger under 3 000 - 4 000 löpmeter blir trimmade flöden och en snabb tryckprocess än mer viktig. Idag är det vanligt att man arbetar med kampanjer och mindre produktserier på flertalet material, vilket gör att kortade ledtider och trimmad logistik blir avgörande för lönsamheten.

– Viljan att investera i digital produktion är stor, vilket vi tydligt ser på den rekordförsäljning vi gjort det senaste året, berättar Rickard Ådén, Visutech.

– Antalet order per skift ökar och med avsevärt kapade ledtider skapar det allt högre krav på en automatiserad efterbehandling för att snabbt komma till leverans. Det är också vad vi märker att våra kunder efterfrågar allt mer. Efterbehandlingen får inte bli en flaskhals som drar ner tempot logistiskt sett, fortsätter Rickard.

Under Scanpack tar vi med oss erfarenheterna och visar de mest intressanta nyheterna inom digital etikett- och förpackningsproduktion. Våra besökare får enkelt en överblick genom att besöka vår ”Digital Supermarket”. En mindre oas av kreativa industriella idéer.

HP Indigos industriella pressar är optimerade för jobb i upp till sju färger med ett stort antal för- och efterbehandlingslösningar både in line och off line (t ex Corona-behandling, torksystem med varmluft, stans/slits, UV-härdning, formning och svetsning av krympplasthylsor, bankontroll mm).

scanpackVälkommen att besöka oss på Scanpack 2015!
Monter: A 02:01

önskar vi på Visutech