Dansk modekoncern vässar omfattande produktion i eget tryckeri med högpresterande flaggskeppet HP Indigo 10 000

Dansk modekoncern vässar omfattande produktion i eget tryckeri med högpresterande flaggskeppet HP Indigo 10 000. Genombrott med B2+-format  och avsevärt uppskruvade hastigheter.
 
Danska modekoncernen Bestseller, med butiker i större delen av Europa, har sedan länge försett sina butiker och marknaden med trycksaker från det egenägda tryckeriet BS-PRINTHOUSE. Produktionen är uteslutande digital då man sett att faktorer som leveranstider och kvalitet varit både oslagbara och nödvändiga för koncernens snabba flöden. Även sett ur lönsamhetsperspektiv.
 
I koncernens tryckeri ska nu två HP Indigo ersättas av en. HP Indigo 10 000 med sin oslagbara hastighet och ett maxformat som är 2,5 gånger större kommer att tillföra ytterligare produktivitet och lönsamhet.
 
- Koncernen Bestseller har redan idag en vass produktion med sina HP Indigo 5500 och 5600. Men jag överdriver inte när jag berättar att deras samlade Indigo-produktivitet idag har faktor 100, så kommer den faktorn med endast nya HP Indigo 10 000 att bli 250, menar Lars Pind, Visutech.

- Den här maskinen är med sin hastighet och formatet B2+ (75x53) ett tydligt genombrott. Med EPM (Enhanced Productivity Mode) produceras upp till 4.600 B2-ark/h. För ett företag som Bestseller innebär det bl a att stora volymer av sälj- och promotionmaterial nu kan produceras mer kostnads- och tidseffektivt. Exempelvis förväntas BS-PRINTHOUSE kunna producera större delen av företagets upplagor av posters med högsta lönsamhet i den nya pressen, berättar Lars vidare.

Henrik Dencker, Manager för BS-Printhouse inom koncernen Bestseller instämmer.
 
- EPM (Enhanced Productivity Mode) är för oss en fin lösning för att uppnå värdefull lönsamhet och snabbhet som passar perfekt vid produktion av exempelvis flyers och lösblad. Vi förväntar oss att kunna utnyttja EPM i upp till 40-50% av våra produktioner, berättar Henrik nöjt.
 
- Nu slipar vi vår ”Time to market” med höghastighetsproduktion i stabilt hög kvalitet på mer än dubbelt så stort format. Naturligtvis i kombination med variabeldata. Bara tanken på att enkelt kunna köra ett ”landscape”-format i offsetkvalitet, dessutom med variabelt tryck öppnar upp för många nya möjligheter, menar Henrik.
 
Hos BS-Printhouse ser man fram emot att de stora upplagorna av allt ifrån kataloger, flyers, foldrar och posters kommer att produceras än mer effektivt. Den optimerade produktionen kommer även att leda till ytterligare utökning av tryckeriets B2B-aktivitet.

- Redan inom loppet av 10 månader har vi en förväntad produktionsökning på upp till 75%. Vi arbetar uteslutande digitalt och med vår nya investering kan vi konvertera de upplagor vi lagt i analog offset utanför huset till att produceras inhouse. Vi kan även utöka vår försäljning B2B. Vi håller högsta möjliga jämna kvalitet och en oslagbar nivå av print on demand, avslutar Henrik Dencker.

Pressmeddelande-Bestseller 
Jan-Olof Jungersten - Visutech, Henrik Dencker - Bestseller,
René Munk Eliesen - Bestseller, Lars Pind - Visutech


För mer information, kontakta gärna:
Lars Pind, Visutech
+45 61 63 11 19 eller
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.