Fovea effektiviserar ytterligare med HP SmartStream Production Center


Hos Fovea har man snabbt kunnat se effekterna av att automatisera sin omfattande produktion från prepress till leverans. Med kontroll över varje order i samtliga produktionssteg vinner företaget avsevärt med tid och därmed pengar i takt med att produktiviteten ökar.HP SMS Production Center screen

HP SmartStream Production Center är en fysisk servermjukvara som står på plats hos Fovea. Systemet är öppet för valfria produktionsenheter och efterbehandling, vilket skapar oöverträffade möjligheter att planera och bedöma sin produktion. Företaget fördelar idag sin produktion i två HP Indigo 7500 och rullpressen HP Indigo 6000P. 

– Hos Fovea hanteras exceptionellt stora volymer av mycket korta jobb. Den här servermjukvaran underlättar verkligen verksamhetens planering och bedömning av tidsåtgång. På så vis trimmas produktionen till ett optimalt utnyttjande av så väl produktionsmässiga som personella resurser, menar Johan Gustafsson, Visutech.

HP SmartStream Production Center sattes i drift i augusti – en minst sagt högintensiv produktionsperiod för Fovea.

– Ja, vi drog igång det hela i en mycket intensiv period, vilket faktiskt visade sig vara en succé. Ökad kontroll på jobben och bättre översikt ledde omedelbart till ökad effektivitet generellt, berättar Jan Erik Larsen, kvalitetsansvarig på Fovea.

Planeringen av både tryck och efterbehandling underlättas avsevärt. Systemet ger en tydlig bild över vilka resurser som krävs från tid till tid, vilket är bra när det exempelvis gäller planering av operatörernas tid.

– Vi har full kontroll på varje order från början till slut och jobbar mycket enklare. Exempelvis har vi alltid gjort provtryck på samtliga jobb. Detta sker nu med automatik som en naturlig del i produktionen. Ett annat exempel är ”repeatjobb”. Detta hanterar nu operatörerna själva utan att prepress behöver vara engagerade. Hela processen har blivit mer produktiv, avslutar Jan Erik Larsen glatt.

För mer information, kontakta:
Johan Gustafsson, Visutech på +46 (0)31 - 743 41 18 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

______________________________

Fovea arbetar rikstäckande med att ta bilder i skolor, daghem på idrottsklubbar, företag mm. Varje år fotograferar Fovea-koncernen runt 500 000 barn och ungdomar. Efter mer än 50 år i branschen har företaget lång erfarenhet av effektiva processer och produktionsmetoder i högsta kvalitet och hastighet. Företaget har idag en av världens mest moderna och högteknologiska maskinparker för digital produktion av fotografi samt fotorelaterade produkter.