Från arktryck till 100 % digital på 25 år


En HP Indigo 10 000 är senaste pusselbiten i LOS Digitals satsning på digital tryckteknik. Beslutet om att successivt byta ut den gamla tekniken fattades redan 1994. I dag är man Nordens största renodlade digitala tryckeri.

Cirka en timme från Oslo, i staden Larvik på västra sidan om Oslofjorden, ligger LOS Digital. För knappt ett år sedan flyttade tryckeriet in i nybyggda lokaler i utkanten av staden. Det var kulmen på en lång resa från ett traditionellt arkoffsettryckeri till ett 100 procent digitalt tryckeri. En resa som har tagit 24 år och krävt åtskilliga miljoner i investeringar. Resan startade 1994, då beslutet fattades att satsa på digital teknik.

– Vi tyckte att kvaliteten började bli så pass bra. Samtidigt minskade upplagorna och marginalerna på arktryck började bli alldeles för låga, säger Eirik Andersen, administrativ direktör på LOS Digital.

Första maskinen var en Xerox DC12, en liten digital printer. Fem år senare inleddes den stora satsningen, då LOS byggde upp en helt egen digital avdelning. Hela 15 miljoner kronor investerades i de största och bästa digitalpressarna som marknaden hade att erbjuda.

Jobben var en stor blandning av allt från böcker till broschyrer, men i mindre upplagor. Snittupplagan låg på 200 ex.

– Vi var väldigt tidigt ute med vår satsning och tekniken hade många barnsjukdomar. Det var motvind i många år och svårt att få lönsamhet i den digitala verksamheten, säger Eirik.
Vändningen komma 2009 när hela den digitala avdelningen lyftes ut i ett eget bolag, LOS Digital.

– Då hade vi börjat hitta rätt sälj och kunderna började se fördelarna. Vi tog hem många stora kontrakt från de största bolagen i Norge. Nu började även lönsamheten hänga med.

2010 fusionerade LOS med Print Xpress från Horten och 2011 samlades all verksamhet i Larvik. Fler kontrakt strömmade in.

– En viktig faktor bakom framgången var vår filosofi att alltid ha det nyaste och bästa på marknaden. Vi har en bra produktmix, men vi klarar också av att leverera hög kvalitet rakt igenom.

Just kvalitetskravet var en av orsakerna till att Eirik och hans medarbetare började titta på Indigo-pressarna, under 2013.  Mäklarprospekt var en viktig produkt som både krävde högsta kvalitet och hög kapacitet i små serier. Under våren köpte man in en HP Indigo 10 000, som trycker B2+ (53x75 cm) i högsta offsetkvalitet.

– HP Indigo 10 000 har öppnat upp en större marknad för oss och nu konkurrerar vi också med offsettryck på mellanvolymer. Maskinen är väldigt stabil och levererar en fantastisk kvalitet hela tiden.

I och med den nya investeringen har LOS Digital nu byggt upp ett helt digitalt tryckeri med industriell kapacitet inom digital offset. Det som startade för snart 25 år sedan har i dag blivit ett av Nordens mest framgångsrika tryckerier. Men hur ser framtiden ut?

– Kunderna kräver mer och mer och vi ser en ökad efterfrågan på att kunna kombinera tryckta medier med digitala medier. Jag tror det blir viktigare att kunna erbjuda digitala lösningar som ett komplement till de tryckta.

Hur ser då nästa investering ut för er?
– Det är svårt att säga, men kanske blir det en HP Indigo 10 000 igen säger Eirik.