Visutech förstärker i Danmark med Per Arild


Per-ArildPer börjar på Visutech den 1 februari och förstärker verksamheten i Danmark som Country Manager.

Per har mer än 30 års internationell erfarenhet av den grafiska branschen och har bland annat arbetet i 25 år med offset hos Heidelberger Druckmaschinen Ag och i 3 år på HP Indigo i Asien som category/segment manager.

Per kommer senast ifrån Glunz & Jensen som levererar prepress-lösningar till offset- och  flexotryckproduktion, där han var global sälj-, marknads- och servicedirektör.

Vi hälsar Per välkommen och ser med stora förväntningar fram emot resultaten i Danmark framgent.