PackageMedia skalar upp till digital stordrift


Efter tio år som helt digitalt tryckeri inom förpackningslösningar tar nu PackageMedia nästa steg. Med en storinvestering i bland annat en HP Indigo 30 000 skalar man upp sin kapacitet och förbereder sig för digital stordrift.  
– Vi vill göra vår produktion mer effektiv, så vi kan erbjuda högre kapacitet och leverera större volymer till industrin, säger Vesa-Matti Marjamäki, vice VD på PackageMedia.

Redan på 1990-talet började PackageMedia använda digital tryckteknik, som ett av de första tryckerierna i världen. 2007 gav sig företaget in i förpackningsbranschen och blev samtidigt en del av Finlands största förpackningsproducent Pyroll Group. I dag är PackageMedia 100 procent digitalt och tillhör ett av de ledande tryckerierna i Norden inom förpackningslösningar.
Men trots lång erfarenhet av digital teknik tycker Vesa-Matti Marjamäki att man fortfarande befinner sig i uppstart.

Nu planerar företaget att skala upp sin kapacitet ytterligare. Det gör man genom en storinvestering på cirka tre miljoner euro, som bland annat rymmer en HP Indigo 30 000 och en del utrustning för efterbehandling.

– Förutom Indigo-maskinen investerar vi också i en ny lackenhet från Tresu, en ny stans från KAMA, folieringsutrustning och mjukvarulösningar.

Investeringen föregicks av en noggrann analys av alla tänkbara lösningar på marknaden. I slutändan var det bara ett par maskiner kvar, som kunde erbjuda B2-fomat. Valet föll på en av HPs största tryckpressar.

– B2-formatet är väldigt optimalt för vår produktion och ger oss en kraftigt ökad kapacitet.
HP Indigo är mest kostnadseffektiv och snabbast.

Många konkurrenter har nischat sig mot olika industrisegment, PackageMedia har istället valt att satsa brett och addera nya digitala lösningar till sina trycktjänster. Bland annat genom ett helt nytt analysverktyg, PackageMedia digital services.

– Det bygger på att vi adderar en unik identitet till varje förpackning direkt vid tryckning, som vi sedan kan använda för att bygga olika lösningar, där kunderna direkt kan mäta resultatet av sin insats.

Försäljning och installation har genomförts av HP:s partner i Norden, Visutech, som sedan lanseringen av Indigo 1994 redan har gjort ett flertal installationer av HP Indigo-maskiner i Finland.

– Marknaden ökar kraftigt vad gäller både digitalisering och förpackningar. PackageMedia har tagit en tätposition inom digitala förpackningslösningar och är en av huvudaktörerna i Norden. Vi är väldigt stolta över att ha inlett ett strategiskt samarbete med PackageMedia och deras innovativa team, säger Gido van Prag, General Manager på HP EMEA Graphics Solutions Business.

Handshake-PackageMedia-Pyroll-HP 450
I bilden från vänster: Aleksi Uusitalo, styrelsemedlem Pyroll, Vesa-Matti Marjamäki, vice VD PackageMedia, Mauri Reinilä, VD PackageMedia, Gido van Praag, General Manager HP EMEA Graphics Solutions Business och Niilo Pöyhönen, vice VD Pyroll förpackning.

För mer information, kontakta: