Westpak i Finland investerade nyligen i en HP Indigo 20000 Digital Press, som installeras under våren.


Som en del i omställningen till ny teknik och samtidigt fortsätta att bygga vidare på sitt befintliga High Resolution Printing koncept med högkvalitativt förpackningstryck, har Westpak investerat i HP Indigo 20000. Det är en medelstor rull-tryckpress för mångsidig produktion med hög kapacitet och som kan trycka på flexibla förpackningar. Westpak planerar att expandera verksamheten med nya kunder genom att kunna erbjuda mer flexibilitet och fler möjligheter med mindre upplagor och variabeldatatryck.
Westpak nämner mindre uppstartsspill, förmågan att trycka på en mängd olika material, mindre rengöring av tryckverktyg och minskad användning av lösningsmedelsbaserade färger som bara några av de många fördelarna med HP:s digitala tryckteknik.

– Den ständiga utvecklingen inom förpackningsmarknaden gör det till en mycket intressant bransch att arbeta i. Produkters livslängd blir kortare, antalet olika versioner och komplexiteten av designen ökar och variabeltryck uppfyller behovet av förpackningar med personaliserade budskap, säger Jonas Skuthälla, VD på Westpak.

– Vi är idag redan ett högkvalitativt tryckeri med den mest flexibla och kompetenta organisationen på marknaden. Beslutet att installera en HP Indigo 20000 gör oss än mer till det. Vår långsiktiga relation med Visutech och HP, som bygger på samarbete, har hjälpt oss att fatta rätt beslut. Vi kommer att fortsätta investera i nya högkvalitativa möjligheter för att säkerställa en service på toppnivå och vi ser många intressanta möjligheter för våra kunder med investeringen av en HP Indigo 20000, fortsätter Jonas Skuthälla.

– Det goda samarbetet mellan Westpak, Visutech och HP, och förståelsen av att värdera ett bra lagarbete bör betonas och är viktiga skäl för beslutet om att investera i en HP Indigo 20000, säger Bjarne Petersen, Visutech.

Westpack avser att använda den nya pressen primärt för livsmedelsindustrin och planerar även att bygga ut ett nätverk av designers och innehållsproducenter för att kunna erbjuda ett komplett utbud av förpackningslösningar möta kundernas behov.

Westpak etablerades under 2008 och har ökat sin verksamhet under det senaste decenniet med stöd av sina kunder och partners samt genom kontinuerliga investeringar i teknik och människor.

Westpak-web
Rob Engelman, HP, Jonas Skuthälla, Westpak och Bjarne Petersen, Visutech.