Exakta utökar den digitala produktionskapaciteten med en HP Indigo 12000.


Exakta höjer kapaciteten, ökar flexibiliteten och vidgar utbudet i sin digitaltryckproduktion genom att investera i en HP Indigo 12000. Det är en digital offsetpress och ett högpresterande flaggskepp inom digitaltryck som trycker i B2-format och med absolut högsta tryckkvalitet.prod-12000-ny

Visutech levererar tryckpressen och installerar den hos Exakta i den nya anläggningen i Norra Hamnen i Malmö, dit Exakta flyttar in sin produktion i januari 2019. Man slår då samman fyra enheter som alla suttit på olika platser i Malmö och bildar en stor enhet i Norra Hamnen. I oktober flyttar Exakta även sitt huvudkontor dit.

– Vi är mycket nöjda med vår investering av HP Indigo 12000. Med denna investering kommer vi kunna erbjuda såväl nya som gamla kunder nya produkter, smartare och bättre lösningar för att nå optimal produktionsekonomi, säger Patrick Andersson, VD Exakta Print.

HP Indigo-tekniken förenar det bästa från två världar: offsettryckets höga kvalitet tillsammans med digitaltryckets alla fördelar, från låga uppstartskostnader till alla möjligheter med variabeldata.

En stor fördel med HP Indigo 12000 är möjligheten till digitaltryck i B2-format, vilket både ökar produktionskapaciteten och breddar utbudet av applikationer. För Exakta innebär det att man kan erbjuda kunderna den unika kombinationen av stort format och digitaltryck.

Efter senaste investeringen består Exaktas maskinpark för digitalt offsettryck i Malmö av en HP Indigo 12000, en HP Indigo 7900, samt två stycken HP Indigo 7800 som står inline med varsin C.P. Bourg Booklet Maker, och därutöver även en HP Indigo 5500 på enheten i Borås.

Om Exakta
Exakta är idag en av Sveriges ledande grafiska koncerner och erbjuder en mängd kommunikationsrelaterade tjänster, både konceptuella, digitala och tryckta. Koncernen är ett privatägt aktiebolag som befinner sig i stark tillväxt och expanderar såväl organiskt som via förvärv. Verksamheten som är koncentrerad i Malmö, Borås och Hässleholm har omkring 260 anställda och en omsättning på cirka 500 miljoner kronor.

För mer information, kontakta:
Johan Gustafsson, Visutech
+46 (0)705 50 05 74 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Exakta has increased its digital production capacity with an HP Indigo 12000.


Exakta has increased capacity and flexibility and expanded on what it can offer in its digital printing production by investing in an HP Indigo 12000. It is a digital offset printing press and a high-performance flagship in digital printing, which prints in B2 format with the highest level of printing quality.
prod-12000-ny

Visutech delivered the printing press and installed it at Exakta’s new premises in Norra Hamnen in Malmö, to where Exakta will move its production in January 2019. Exakta is combining four units into one large unit at Norra Hamnen, all four of which had previously been located at different locations in Malmö. In October, Exakta also moves its head office there.

“We are very pleased with our investment in HP Indigo 12000. With this investment we will be able to offer new and old customers new products, and smarter and better solutions for achieving optimal production economics”, said Patrick Andersson, CEO Exakta Print.

HP Indigo technology combines the best of both worlds, the productivity and high quality of offset printing along with all the benefits of digital printing, such as low start-up costs and all the options that come with variable data.

A major advantage with the HP Indigo 12000 is the ability to print digitally in B2 format, which both increases production capacity and broadens the range of applications. For Exakta, this means being able to offer customers the unique combination of a large format and digital printing.
After its latest investment, Exakta’s digital offset printing machines in Malmö consist of an HP Indigo 12000, an HP Indigo 7900, and two HP Indigo 7800 both inline with a C.P. Bourg Booklet Maker, and an HP Indigo 5500 at the unit in Borås.

About Exakta
Today Exakta is one of Sweden's leading graphics corporations and offers a variety of communication-related services, both conceptual, digital and printed. The corporation is a privately-owned limited company that is growing strongly and is expanding both organically and through acquisitions. The operations that are concentrated in Malmö, Borås and Hässleholm have about 260 employees and a turnover of approximately SEK 500 million.

For more information, please contact:
Johan Gustafsson, Visutech
+46 (0)705 50 05 74 or Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Publicerat: 181018