Billes har uppgraderat maskinparken med ytterligare en HP Indigo 7900


Billes Tryckeri i Mölndal satsar vidare på digital offset med HP Indigo. Genom en investering av ännu en HP Indigo 7900 höjer Billes produktiviteten. Visutech levererade och installerade den nya HP Indigo 7900 i oktober och Billes digitala offsetpark består nu av en HP Indigo 12000, som trycker i B2-format, samt två stycken HP Indigo 7900, som båda är utrustade med sju färgverk.
HP-Indigo-7900-Digital-Press 300x182

HP Indigo – Digitaltryck med hög offsetkvalitet

HP Indigo-tekniken förenar det bästa från två världar: offsettryckets produktivitet och höga kvalitet tillsammans med digitaltryckets alla fördelar, såsom låga uppstartskostnader och alla möjligheter med variabeldata.

Med den nya tryckpressen ökar Billes både produktiviteten och flexibiliteten och möter den tilltagande efterfrågan på mindre upplagor med snabbare leveranstid utan att göra avkall på tryckets kvalitet.

Fler färgverk öppnar upp för nya applikationsmöjligheter

Med de sju färgverken skapas möjlighet till en färgrymd utöver det vanliga genom att trycka med  CMYK plus Orange, Violett och Grönt (HP Indichrome Plus) eller mjukare tonövergångar och mättade färger med Light Cyan och Light Magenta.

Den nya tryckpressen kan även trycka med vit färg vilket gör det möjligt för Billes att erbjuda ett mer mångsidigt och varierat mediautbud med t.ex. färgade papper och transparenta material. Det öppnar upp för en mängd nya applikationsmöjligheter och uppmuntrar till kreativitet.

De extra färgverken kan dessutom användas för HP Indigo Digital Matte och HP Indigo Transparent ink för att ge trycket ett extra skydd eller för att skapa partiella effekter.

Billes Tryckeri – Årets Företagare

Billes Tryckeri blev under hösten utsedda först till Årets Företagare i Mölndal och sedan även till Årets Företagare i Västra Götaland av organisationen Företagarna.

I motiveringen stod det bland annat:
”Med målmedvetet och hårt arbete, satsning på högteknologi och en maskinpark i världsklass har ägarna till Billes tryckeri tillsammans med ett hundratal medarbetare klarat en stenhård konkurrens i branschen. 
De erbjuder såväl spetskompetens inom digitaltryck som speciallösningar i alla varianter och på olika material. Visitkort, tjocka kataloger eller en fasadvepa. Allt är möjligt!”

Billes Tryckeri, som är familjeägt sedan mer än 50 år och är inne på tredje generationen med bröderna Niklas och Fredrik Bille, utvecklar och utvecklas hela tiden. Billes är idag ett av Sveriges mest miljöanpassade tryckerier, omsätter 230 miljoner kronor och sysselsätter 115 personer.

För mer information, kontakta:

Robert Karlsson, Visutech
+46 (0)763 11 09 17 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Billes has upgraded its machine park with yet another HP Indigo 7900.


Billes Tryckeri in Mölndal is continuing its investment in digital offset with HP Indigo. By investing in another HP Indigo 7900 Billes has increased productivity. Visutech delivered and installed the new HP Indigo 7900 in October. Billes’ digital offset machine park now consist of an HP Indigo 12000, which prints in B2 format, and two HP Indigo 7900, both equipped with seven-colour printing.HP-Indigo-7900-Digital-Press 300x182

HP Indigo – Digital printing with a high level of offset quality

HP Indigo technology combines the best of both worlds, the productivity and high quality of offset printing along with all the benefits of digital printing, such as low start-up costs and all the options that come with variable data.

With its new printing press, Billes has increased both productivity and flexibility and meets the growing demand for smaller runs with faster delivery times without compromising print quality.

More colours open the way for new applications

Seven ink stations create the possibility for a colour range beyond the ordinary by printing with CMYK plus Orange, Violet and Green (HP Indichrome Plus) or softer tone transitions and saturated colours with Light Cyan and Light Magenta.

The new printing press can also print in white, which makes it possible for Billes to offer a more versatile and varied selection of media, with, for example, coloured paper and transparent materials. This allows for a multitude of new applications and encourages creativity.
The extra ink stations can also be used for HP Indigo Digital Matte and HP Indigo Transparent ink to provide extra protection for the print or to create partial effects.

Billes Tryckeri – Company of the Year

During the autumn Billes Tryckeri was named Company of the Year in Mölndal and was then named Company of the Year in Västra Götaland by the organization Företagarna.

The motivation included the following:
“With purposeful and hard work, an investment in high technology and world-class machinery, the owners of Billes Tryckeri along with just over a hundred employees have coped well with stiff competition in this industry.
They offer excellence in digital printing as well as custom solutions in all forms and on various materials. Business cards, thick catalogues or a facade wrap. Anything is possible!”

Billes Tryckeri, which has been a family owned company for more than 50 years is now in the hands of the third generation with brothers Niklas and Fredrik Bille; and is developing all the time. Today Billes is one of Sweden’s most environmentally-friendly printing companies, with a turnover of SEK 230 million and 115 employees.

For more information, please contact:

Robert Karlsson, Visutech
+46 (0)763 11 09 17 or Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Publicerat: 181107