Tack för ett fantastiskt Scanpack och firande av vårt 30-årsjubileum!


Tack alla som besökte oss under Scanpack och som bidrog till fantastiska dagar i Svenska Mässan.

I övre delen av vår monter var det seminariescenen och Visutech Digital Academy som var i centrum och besökarna fyllde på stolsraderna ordentligt vid alla de seminarier med intressanta talare och ämnen som det bjöds på.

Det var många som stannade och tittade på den HP Indigo 6900 som fanns på plats i entrén. Tryckpressen producerade tryck med silver på material för såväl flexibla förpackningar som för etiketter.

Många visade också intresse åt nya HP Latex R1000 som för första gången visades på en svensk mässa. Skrivaren finns nu på plats i vårt democenter och ni som inte fick möjlighet att titta på den på mässan är välkomna på demo hos oss.

Onsdagen avslutade vi med att ha bjudit in kunder och kollegor för att fira vårt 30-årsjubileum. I samband med det lanserades även Jan-Olof Jungerstens nya bok “Transmission – Transform the packaging industry”.

Collage-scanpack-webb


 

Thank you for a fantastic Scanpack and celebration of our 30th anniversary!

 

Thank you all who visited us during the Scanpack and who contributed to the fantastic days at the fair.

In the upper part of our stand the seminar stage and Visutech Digital Academy was located. Visitors filled the chairs during the seminars held by knowledgeable speakers containing interesting topics.

Many people stopped to look at the HP Indigo 6900 digital press that were up and running in the entrance hall. The digital press was printing with silver ink on materials for flexible packaging as well as for labels.

Several also showed interest in the new HP Latex R1000, for the first time showed on a Swedish exhibition. The printer is now at site in our demo center, and you who did not get the opportunity to watch it at Scanpack are very welcome to visit us for a demo.

On Wednesday we ended the day by inviting customers and colleagues to celebrate our 30th anniversary. In connection with that, Jan-Olof Jungersten’s new book “Transmission - Transform the packaging industry” was launched.

Collage-scanpack-webb


 

Publicerat: 181120