Exakta XL ökar kapaciteten i storformatsproduktionen med en HP Latex 3200 från Visutech.


Exakta XL ökar kapaciteten i sin storformatsproduktion genom att investera i en HP Latex 3200. Det är en rulle-till-rulle-skrivare med en utskriftsbredd på 3,2 meter och som klarar av att producera högkvalitativa bildutskrifter i en hastighet på upp till 77 m2/timme.

Visutech levererar storformatsskrivaren och installerar den hos Exakta i den nya produktionsanläggningen i Norra Hamnen i Malmö, dit Exakta har flyttat och förlagt större delen av sin produktion av offset, digitaltryck och storformat.

Exakta-koncernen har sedan tidigare utrustning från HP och är välbekanta med HP:s produkter och med Visutech som leverantör. Den nya skrivaren kompletterar den befintliga maskinparken och ökar därmed kapaciteten. Exakta XL har sedan tidigare bland annat två Latex-skrivare av mindre modell.

Erfarenheten av att tidigare arbetat med Visutech som leverantör och den stora och stabila serviceorganisation som det medför var klart bidragande till valet av leverantör när en ny storformatsskrivare skulle köpas. Visutech har en av de största serviceorganisationerna inom grafisk industri i Norden med ett serviceteam på cirka 25 personer.

- Att kunna vara säker på att snabbt få bra service när det krävs är oerhört viktigt, och med Visutech som servicepartner får man tillgång till ett stort och bra team av servicetekniker, säger Mats Björklund, VD Exakta XL.

Den nya HP Latex 3200 installeras nu i dagarna och kommer att tas i bruk strax före påsk. HP Latex-teknologin erbjuder oslagbar mångsidighet vad gäller materialval och applikationer. De olika materialen behåller sin ytstruktur och känsla vid utskrift med det hållbara och flexibla bläcket som har god fästförmåga och reptålighet. Det miljövänliga vattenbaserade bläcket ger luktfria utskrifter med lång hållbarhet.

För mer information, kontakta:

Johan Gustafsson, Visutech 

+46 (0)705 50 05 74 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Christian Magnusson, Visutech 

+46 (0)705 47 31 47 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________
 
Exakta är idag en av Sveriges ledande grafiska koncerner och erbjuder en mängd kommunikations-relaterade tjänster, både konceptuella, digitala och tryckta. Koncernen är ett privatägt aktiebolag som befinner sig i stark tillväxt och expanderar såväl organiskt som via förvärv. Verksamheten som är koncentrerad i Malmö, Borås och Hässleholm har omkring 260 anställda och en omsättning på cirka 500 miljoner kronor.

Publicerat: 190411

 


 

Exakta XL increases the large format production capacity with an HP Latex 3200 from Visutech.


Exakta XL increases the capacity of large format production by investing in an HP Latex 3200 printer. The printer is a roll-to-roll printer with a print width of 3.2 meters and capable of printing high quality applications at speeds of up to 77 m2 / hour.


Visutech delivers the large format printer and installs it at Exakta in the new production facility in Norra Hamnen in Malmö, where Exakta has moved and relocated most of its production of offset, digital and large format printing.

The Exakta Group has previously used equipment from HP and is familiar with HP's products and with Visutech as a supplier. The new printer complements the existing machine park of today, which includes a couple of older Latex printers of a smaller model.

The experience of having previously worked with Visutech as a supplier, and the large and stable service organization that it entails, was clearly contributing to the choice of supplier when a new large format printer would be purchased. Visutech has one of the largest service organizations in the graphic industry in the Nordic region with a service team of about 25 people.

“Being sure to get good service quickly when required is extremely important, and with Visutech as a service partner you get access to a great and proficient team of service technicians” says Mats Björklund, CEO of Exakta XL.

The new HP Latex 3200 is now being installed this week and will be put into use just before Easter. HP Latex technology offers unmatched versatility for media-range and applications and the different materials retain their texture after printing with the durable and flexible ink has good adhesion and scratch resistance. The eco-friendly water-based ink provides odourless prints with long durability.

For more information, please contact:

Johan Gustafsson, Visutech
+46 (0)705 50 05 74 or Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Christian Magnusson, Visutech
+46 (0)705 47 31 47 or Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Exakta is today one of Sweden's leading graphics corporations and offers a variety of communication-related services, both conceptual, digital and printed. The corporation is a privately-owned limited company that is growing strongly and is expanding both organically and through acquisitions. The operations that are concentrated in Malmö, Borås and Hässleholm have about 260 employees and a turnover of approximately SEK 500 million.

Published: 190411