Zoom Grafisk AS satsar fullt ut på digital offset med HP Indigo – investerar i både en HP Indigo 12000 och en HP Indigo 7900 med silverfärg.


Zoom Grafisk AS i Drammen ökar både kapaciteten och flexibiliteten samt höjer kvaliteten när de väljer att satsa fullt ut på digital offset med HP Indigo. Med en investering i två nya HP Indigo digitala tryckpressar, en HP Indigo 7900 och en HP Indigo 12000, kan de möta sina kunders behov och den ökade efterfrågan på tryck av hög kvalitet med snabb leverans. I september anländer de nya tryckpressarna till Drammen där de installeras av leverantören Visutech.

HP Indigo – Digitaltryck med hög offsetkvalitet

HP Indigos digitala tryckteknologi med flytande offsetfärg besitter offsettryckets höga produktivitet och kvalitet men innehar också digitaltryckets alla fördelar som låga uppstartskostnader, hög flexibilitet och alla möjligheter med variabeldata.

ari hauksson

– Vi har haft HP-maskin i flera år och erfarenheten det har givit oss har nu lett till att vi fokuserar på HP-teknologi, säger Ari Hauksson, VD på Zoom Grafisk AS.

HP Indigo 12000 – Digitaltryck i B2-fomat

HP Indigo 12000 är en högpresterande digital offsetpress som trycker i B2-format och med absolut högsta tryckkvalitet. En stor fördel med HP Indigo 12000 är möjligheten till digitaltryck i B2-format, vilket både ökar produktionskapaciteten och breddar utbudet av applikationer. För Zoom innebär det att man kan erbjuda kunderna den unika kombinationen av stort format och digitaltryck.

HP Indigo 7900 – Högkvalitetstryck med nyheten silverfärg

Den nya HP Indigo 7900 är utrustad med sju färgstationer vilket öppnar upp för nya applikationsmöjligheter med specialfärger, däribland nyheten silverfärg. Med HP Indigo Silver Ink kan Zoom producera högkvalitativa tryck med metalliskt tryck direkt i tryckpressen.

Fler färger öppnar upp för nya applikationsmöjligheter

Fler färgstationer skapar möjlighet till nya kreativa applikationer som väcker uppmärksamhet och sticker ut i mängden med specialeffekter, ökat färgomfång eller fototryck med förhöjd kvalitet.

Vit färg gör det möjligt för Zoom att erbjuda ett större, mer mångsidigt och varierat utbud av tryckmaterial, t.ex. färgade papper, plast och transparenta material. De extra färgstationerna kan även användas för HP Indigo Digital Matte och HP Indigo Transparent ink för att ge trycket ett extra skydd eller för att skapa partiella effekter.

Genom att trycka med CMYK plus Orange, Violett och Grönt (HP Indichrome Plus) erhålls en färgrymd utöver det vanliga och väl matchande emuleringar av PANTONE®-färgskalan kan göras direkt i tryckpressen.

När Light Cyan och Light Magenta används tillsammans med processfärgerna CMYK, uppnås en förbättrad bild med mjukare tonövergångar och mättade färger. Trycket får ett fotorealistiskt utseende av minst samma höga kvalitet som traditionellt framkallade fotografier. Light Light Black kan används tillsammans med vanlig svart för att göra gråtonernas övergångar mjukare och förbättrar kvaliteten i svartvita och monokroma fotografier.

För mer information, kontakta:

Marius Andressen, Visutech, på +47 922 21 653 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Zoom Grafisk AS startade den 20 mars 2000. Men rötterna går hela vägen tillbaka till 1851 när Harald Lyche startade accidenstryckeri i Drammen. Verksamheten var ett rent offsettrycktryckeri fram till 2005, då de började med digitaltryck. Maskiner, programvara och expertis har uppgraderats flera gånger sedan dess. Zoom är under ständig utveckling - vilket gynnar deras kunder. För mer information se www.zum.no.


Zoom Grafisk AS is going completely digital with HP Indigo – invests in both HP Indigo 12000 and HP Indigo 7900 with silver ink.


Zoom Grafisk AS in Drammen increases capacity and flexibility and improves quality when they choose to invest in digital offset from HP Indigo. With an investment in two new HP Indigo digital presses, an HP Indigo 7900 and an HP Indigo 12000, they meet their customers' needs and the increasing demand for high quality printing with fast delivery. In September, the new HP Indigo printing presses arrive in Drammen where they are installed by the supplier Visutech.

HP Indigo – Digital print with high offset quality

HP Indigo digital printing technology with liquid ink holds the high productivity and quality of offset printing, but also all the advantages of digital printing such as low start-up costs, high flexibility and all the possibilities with variable data.

ari hauksson” We have had HP equipment for years and the experience it has given us has now contributed to our complete focus on HP print technology.” says Ari Hauksson, CEO of Zoom Grafisk AS.

HP Indigo 12000 – B2 digital print

HP Indigo 12000 is a high performing flagship within digital print in the B2 format delivering absolute best print quality. A significant advantage with the HP Indigo 12000 is the opportunity to print in the larger B2 format, which increases production capacity as well as broadens the range of applications. For Zoom it means they can offer customers the unique combination of larger format and digital printing.

HP Indigo 7900 – High quality printing with silver ink

The new HP Indigo 7900 is featured with seven ink stations, which enables new application possibilities with special inks, including the new HP Indigo ElectroInk Silver. With HP Indigo ElectroInk Silver, Zoom can produce high quality metallic prints directly in the printing press.

More ink stations enable new applications opportunities

More color stations enable new creative and outstanding applications that attract attention with special effects, increased color range or enhanced quality photo printing.

White ink allows Zoom to offer a larger, more versatile and varied range of print materials, e.g. colored paper, plastic and transparent materials. By printing with CMYK plus Orange, Violet and Green Zoom can achieve a wide on press color gamut and highly accurate spot color emulations.  

Using Light Cyan and Light magenta enhances the quality of photos up to silver halide-level, with reduced granularity, smoother tone transitions and saturated colors. And the Light Light Black enhances color and black & white photo quality with accurate colors, smooth highlights, and no rosettes in dark areas.

Zoom can also use the additional ink stations for HP Indigo Digital Matte and HP Indigo Transparent ink to provide the print extra protection or to create partial effects.

For more information, please contact:

Marius Andressen, Visutech, at +47 922 21 653 or Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 _______________________________________________

Zoom Grafisk AS was established on 20 March 2000. But the roots go all the way back to 1851 when Harald Lyche started a commercial printing business in Drammen. The business was a pure offset printing company until 2005, when they started with digital printing. Equipment, software and expertise has been upgraded several times since then. Zoom is constantly evolving – to the benefit of their customers. For more information see www.zum.no.

 

Publicerad: 190909