Information om våra åtgärder till följd av utbrottet av Coronavirus (Covid-19). 


Med anledning av den ökade oron över utbredningen av COVID-19 Coronavirus vill vi ge en uppdatering om Visutechs proaktiva åtgärder till följd av situationen.

Vårt arbete är att säkerställa våra åtaganden gentemot våra kunder, när det gäller utförandet av service och support, samt leveranser av förbrukningsmaterial och reservdelar. Vi arbetar i nära samarbete med våra leverantörer för att garantera trygga leveranser.

Som alltid är våra medarbetares, partners och kunders hälsa och välbefinnande vår högsta prioritet.

För att följa ovanstående har vi implementerat vår beredskapsplan och har redan vidtagit vissa åtgärder för att säkerställa våra leveranser och åtaganden till våra kunder.

I dessa tider är Visutech Remote Support extremt värdefull. Vi uppmuntrar dig, mer än någonsin, att använda vår Remote Support. Vi strävar efter att minska antalet fysiska besök, och många serviceärenden kan lösas på distans.

Vi bevakar löpande riktlinjer och råd från Världshälsoorganisationen (WHO) samt nationella myndigheter och har stärkt våra rutiner för att minimera risk för smittspridning, bland annat uppmanar vi våra medarbetare till att i möjligaste mån arbeta hemifrån samt avråder starkt från ej nödvändiga arbetsresor.

Vi följer situationen noga för att försäkra oss om att vi tar till nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda våra medarbetare, kunder och partners.Information about our actions following the Coronavirus (COVID-19) outbreak.


With increased concerns about the Coronavirus (COVID-19) outbreak, we would like to provide an update on Visutech’s proactive actions regarding the situation.

Our efforts are to ensure our commitments to our customers, in terms of performance of service and support, as well as delivery of consumables and spare parts. We work closely with our suppliers to secure safe deliveries.

As always, the well-being of our employees, our partners and customers and their families is our number one priority.

To comply with the above, we have implemented our Business Contingency Plan, and have already taken steps to ensure our deliveries and commitment to our customers.

In these times, Visutech Remote Support is extremely valuable. We encourage you, more than ever, to use our remote support. We aim to decrease physical visits, and many issues can be resolved remotely.

We ensure compliance to governmental prescriptions and we continue to follow guidance issued by WHO. We have also introduced voluntary measures, increasing sanitation in our offices, greatly reducing work trips and meetings, encouraging employees, who are able to, to work remotely from home.

While the situation remains fluid, we will continue to monitor the situation very closely and are responding in real-time to customer and partner inquiries and support issues.