Konsis fortsätter att satsa på digitalt offsettryck

- investerar i en fullutrustad HP Indigo 7900


Konsis är ett komplett kommunikationshus i centrala Oslo som med sin ledande expertis inom tryck, storformat, design och kommunikation löser såväl små som stora uppdrag. Konsis har en maskinpark därefter och har sedan över 15 år kunnat erbjuda digitalt offsettryck med HP Indigo.

Nu byter Konsis ut den äldsta av sina två HP Indigo till en fullutrustad HP Indigo 7900 vilket öppnar upp för många nya kreativa applikationsmöjligheter. Visutech levererar och installerar den nya tryckpressen hos Konsis lagom till jul.

HP-Indigo-7900-Digital-Press 300x182

Digitaltryck med hög offsetkvalitet och spännande möjligheter med specialfärger

HP Indigos digitala tryckteknologi med flytande offsetfärg har offsettryckets höga produktivitet och kvalitet men innehar också digitaltryckets alla fördelar som låga uppstartskostnader, hög flexibilitet och alla möjligheter med variabeldata. HP Indigo leder utvecklingen inom digitala tryckfärger och erbjuder den största variationen i utbudet av specialfärger.

Digitaltryckta metallfärger – unikt för HP Indigo

Med HP Indigo ElectroInk Silver kan Konsis producera högkvalitativa tryck med metallfärg. Möjligheten att trycka metallfärger är en unik HP Indigo-funktion i den digitala tryckvärlden. HP Indigo Silver möjliggör inte bara silver utan ett brett utbud av metallfärger genom att helt enkelt och i en enda process trycka CMYK ovanpå silverlagret. Det gör att Konsis kan erbjuda exklusiv design av högt värde, samtidigt som de sparar in på kostsamt metallmaterial.

Vit färg och tryck på kartong

Med HP Indigo ElectroInk Premium White i tryckpressen kan Konsis erbjuda ett större, mer mångsidigt och varierat utbud av tryckmaterial, med färgade papper, plast och transparenta material. Den nya tryckpressen klarar även av att trycka på tjockt material, upp till 450 gsm, vilket ger Konsis möjlighet att erbjuda sina kunder digitaltryckta förpackningar.

En färgrymd utöver det vanliga

Med sju färgverk i tryckpressen finns också tillgång till en färgrymd utöver det vanliga genom tryck med CMYK plus Orange, Violett och Grönt (HP IndiChrome Plus) samt simuleringar av PANTONE®-färgskalan som kan göras med hög precision direkt i tryckpressen.

För mer information, kontakta:

Marius Andressen, Visutech
+47 92 22 16 53
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Konsis har sedan de startade 1992 utvecklats från att vara en nischleverantör till att bli ett komplett kommunikationshus, beläget i centrala Oslo, med 42 kreativa och lösningsorienterade medarbetare, ett stort tryckeri, en egen design- och digitalbyrå, samt en av Oslos mest moderna fotostudior. För mer information se www.konsis.no.

_______________________________________________


Publicerad: 2020-12-02
 

ENGLISH

Konsis continues to invest in digital offset printing with a purchase of a fully equipped HP Indigo 7900 


Konsis is a complete communication house in central Oslo that with its leading expertise in print, large format, design, and communication solves both small and large assignments. Konsis has a fleet thereafter and has been able to offer digital offset printing with HP Indigo for over 15 years.

Konsis is now replacing the oldest of its two HP Indigo digital presses with a fully equipped HP Indigo 7900, opening many new creative application possibilities. The new printing press was delivered and installed by Visutech at Konsis just before Christmas.

Digital printing with high offset quality and exciting possibilities with special inks.

HP Indigo's liquid offset digital printing technology has the high productivity and quality of an offset printing press but also holds all the advantages of a digital printing press such as low start-up costs, high flexibility and all possibilities of variable data. HP Indigo leads the development in digital inks and offers the widest ink portfolio and enable an impressive array of specialty inks and spot colors.

Digital printed metal colors – unique to HP Indigo

Printing using HP Indigo ElectroInk Silver, Konsis can produce high-quality prints with metallic colors. The ability to print metallic colors is a unique HP Indigo feature in the digital printing world. HP Indigo Silver enables not only silver but a wide range of metallic colors by simply and in a single process printing CMYK on top of the silver layer. This allows Konsis to offer exclusive high value design, while saving on costly metallic media.

White ink and a wide range of media

HP Indigo ElectroInk Premium White enables Konsis to offer a larger, more versatile, and varied range of printing media, with colored paper, plastics, and transparent substrates. The HP Indigo 7900 digital press is also capable of printing on thick substrates, up to 450 gsm, providing Konsis the opportunity to offer its customers digitally printed packaging.

A color gamut out of the ordinary

With the ability to print with seven colors, the press can print CMYK plus Orange, Violet and Green (HP IndiChrome Plus) to reach any color with an extended gamut or to produce highly accurate PANTONE® emulations on-press.

For more information, contact:

Marius Andressen, Visutech
+47 92 22 16 53
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Konsis har sedan de startade 1992 utvecklats från att vara en nischleverantör till att bli ett komplett kommunikationshus, beläget i centrala Oslo, med 42 kreativa och lösningsorienterade medarbetare, ett stort tryckeri, en egen design- och digitalbyrå, samt en av Oslos mest moderna fotostudior. För mer information se www.konsis.no.