Nu ökar antalet tryck i HP Indigo igen, jämfört med samma period föregående år.


I april märktes en tydlig nedgång i antalet tryck, men redan i maj vände det och började gå uppåt igen. Under hösten är antalet tryck tillbaka på samma nivå som förra året och med samma uppåtgående trend. Under november 2020 trycktes det sammanlagt mer i Nordens alla HP Indigo-pressar jämfört med november 2019.

– Det är roligt att se att våra HP Indigo-kunder ökar igen, grattis till dem. Under november månad trycktes det närmare 150 miljoner tryck med HP Indigo-pressar bara i Norden och flera kunder gjorde All-Time-High, säger Johan Gustafsson, säljchef på Visutech.

Etikett- och förpackningstryck är de segmenten där ökningen av antalet tryck är som störst, i flera fall över 25 procent.

– För flera av etikett- och förpackningstryckerierna märktes inte heller någon nämnvärd dipp under våren. När det gäller det civilgrafiska området så är fortsatt en del kvar att hämta igen för de som jobbar med besöksnära kunder, exempelvis reklambyråer, medan online-tryckerier och de som jobbar med High-End-produkter och förpackingar hämtat sig väl, fortsätter Johan Gustafsson.

– Det är en spännande tid vi nu går till mötes, med mängder av förändringar. Även Visutech ställer om både utbildningar och demovisningar till digitalt, så länge det tillför ett mervärde, berättar Johan Lidström, Visutechs vice VD.

– Våra kunder förändras också, som sig bör, då vi nu har både en lågkunjunktur och en pågående pandemi. Det är nu det är rätt tid att ställa om, från stora analoga offsetpressar till flexibla och digitala offsetpressar. Allt för att möta dagens krav på kortare ledtider och flexibla volymer men med bibehållen offsetkvalitet och med en bättre lönsamhet, avslutar Johan Lidström.

För mer information, kontakta:

Johan Lidström, Vice VD Visutech, på +46 31 743 41 05 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Johan Gustafsson, Säljchef Visutech, på +46 31 743 41 18 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Visutech är verksamt sedan 1988 och har en stark position som helhetsleverantör av digitala lösningar för den grafiska branschen i Norden. Visutech är HP Indigos partner i Norden sedan lanseringen 1994. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudkontor i Göteborg.

_______________________________________________

Publicerad: 2020-12-04 

ENGLISH

The number of HP Indigo prints is increasing again, compared to the same period last year


In April 2020, there was a clear decline in the number of prints, however, already in May 2020 it turned, and the volumes increased again. During the autumn, the number of prints were back to the same level as previous year with the same upward trend. During November 2020 compared to November 2019, the printing volume was higher in in all HP Indigo presses in the Nordic region.

“It's great to see that our HP Indigo customer´ volumes are growing again. Congratulations to them! In November, nearly 150 million prints were printed on HP Indigo presses in the Nordic region alone. Several customers did All-Time-High,” says Johan Gustafsson, Sales Manager at Visutech.

The label and packaging segment is the area where the increase in the number of prints is the greatest, in many cases over 25 percent.

“For several of the label and packaging printers, there were no significant dip in printing volumes during the spring. The civil graphic printers have still a way to go, especially those who work - close to the end customers such as advertising agencies, business travelers and tourists. Online printers and those who work with High-End products and packaging have recovered well,” continues Johan Gustafsson.

“We are now facing an exciting time with plenty transformations in many areas. Visutech has made a rapid conversion and have expanded our range of training courses and demo shows. As long as it adds value, we can offer both shows and trainings digitally,” says Johan Lidström, Visutech's Vice President.

“The ongoing pandemic and recession force our customers to adapt and change their offerings. It is now time to redirect from large analog offset presses to flexible and digital offset presses. This transformation is needed to meet today's demands for shorter lead times and flexible volumes with maintained offset quality and with better profitability,” Johan Lidström concludes.

For more information, contact:

Johan Lidström, Vice President Visutech, at +46 31 743 41 05 or Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Johan Gustafsson, Sales Manager Visutech, at +46 31 743 41 18 or Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Published: 2020-12-04