Auraprint blir först i Finland med en HP Indigo 6K digital press


Auraprint Oy är ett ledande och innovativt tryckeri i Finland som specialiserat sig på etiketterings-lösningar. Nu väljer de att satsa vidare på digital tryckteknik med HP Indigo och investerar i en ny HP Indigo 6K digital press. Den nya tryckpressen levererades och installerades av Visutech i slutet av januari.

Den nya tryckpressen är utrustad med sju färgstationer vilket skapar en mångsidighet och möjliggör för applikationer med specialfärger som till exempel Silver, Premium White, Invisible Yellow & Blue och Fade Resistant Yellow & Magenta eller med dekorfärger som blandas off-press för den mest exakta och konsekventa färgmatchningen av varumärkesfärger som går att få.

prod-6900

De extra färgstationerna kan också användas till Orange, Violett och Grönt (HP IndiChrome Plus). Genom att trycka dessa färger tillsammans med CMYK fås en färgrymd långt utöver det vanliga och PANTONE®-färger kan simuleras med hög precision direkt i tryckpressen.

HP Indigo 6K är också utrustad med HP Predictive Press Care (PPC), en molnbaserad HP Print OS-applikation som optimerar och planerar förebyggande underhåll. PPC ger också tidiga varningssignaler om förestående problem, vilket gör att underhåll kan utföras innan problemet uppstår för att undvika onödiga driftstopp och optimera produktionen.

I samband med installationen av den nya tryckpressen uppgraderades även Auraprints befintliga HP Indigo 6600 med Value Pack. Det innebär att Auraprint nu har två tryckpressar utrustade med den senaste tekniken från HP Indigo och båda pressarna besitter dessutom möjligheten att trycka med silver.

Även printservern uppgraderas till den senaste versionen av HP Production Pro for Indigo Label & Packaging, en Digital Front End-lösning som enkelt tar hand om det mest avancerade och utmanande arbetsflödet och ger Auraprint ett snabbare och smidigare arbetsflöde.

Med denna investering står Auraprint väl rustade inför framtiden och kommer att fortsätta att driva utveckling inom digitalt producerade etiketter.

För mer information, kontakta:

Anders Wulff, Visutech
+46 (0)735 43 00 39
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Auraprint Oy är ett ledande och innovativt tryckeri i Finland som specialiserat sig på etiketteringslösningar. Huvudprodukter är tryckta produktetiketter, otryckta blancoetiketter, wrap-around-etiketter, sleevers, olika specialetiketter och tryckta förpackningsfilmer. Auraprint sysselsätter cirka 95 personer och år 2020 var omsättningen cirka 17 miljoner euro. Auraprints produktionsanläggning ligger i Åbo och försäljningskontor finns i Åbo samt i Vanda. För mer information se www.auraprint.fi.

_______________________________________________

Visutech är verksamt sedan 1988 och har en stark position som helhetsleverantör av digitala lösningar för den grafiska branschen i Norden. Visutech är HP Indigos partner i Norden sedan lanseringen 1994. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudkontor i Göteborg.

Publicerad: 2021-02-02
 

ENGLISH

Auraprint is the first in Finland with an HP Indigo 6K digital press.


Auraprint Oy is a leading and innovative printing house in Finland specializing in labeling solutions. Now they are investing further in HP Indigo digital printing technology, with a purchase of a new HP Indigo 6K digital press. The new printing press was delivered and installed by Visutech at the end of January 2021.

The new printing press is equipped with seven ink stations, contributing a versatility, and enabling the possibility to print applications with special inks such as Silver, Premium White, Invisible Yellow & Blue and Fade Resistant Yellow & Magenta or off-press mixed spot color inks, for the most accurate and consistent color matching of brand colors available, covering up to 97% of the PANTONE® range.

prod-6900

The additional ink stations can also be used for printing CMYK plus Orange, Violet and Green (HP IndiChrome Plus) to reach an extended colour gamut or to produce highly accurate PANTONE® emulations on-press.

HP Indigo 6K is also equipped with HP Predictive Press Care (PPC), a cloud-based HP Print OS application that optimizes and plans preventive maintenance for the most efficient time. PPC also provides early warning signals of impending problems, enabling maintenance to be performed before an accident occurs to avoid unnecessary downtime and optimizing the production.

Along with the installation of the new printing press Auraprint's HP Indigo 6600 was also upgraded with a Value Pack. This means Auraprint now has two printing presses with the latest HP Indigo digital print technology and also both presses have the ability to print with silver ink.

Furthermore, the print servers were upgraded to the latest version of HP Production Pro for Indigo Label & Packaging, a powerful Digital Front End solution that easily takes care of the most advanced and challenging workflow, providing Auraprint with a faster and smoother workflow.

With this investment, Auraprint is well equipped for the future and will continue to drive development in digitally produced labels.

For more information, please contact:

Anders Wulff, Visutech
+46 (0)735 43 00 39
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Auraprint Oy is a leading and innovative printing house specializing in labelling solutions. The primary products include printed product labels, unprinted blanco labels, wrap-around labels, shrink-sleeve labels, various special labels and printed packaging films. Auraprint employs around 95 members of staff and the turnover for 2020 was approximately 17 million euros. The production plant is located in Turku and sales offices are in Turku and Vantaa. For more information go to www.auraprint.fi.

_______________________________________________

Visutech has been active since 1988 and has a strong position as a comprehensive supplier of digital solutions for the graphic industry in the Nordic region. Visutech has been HP Indigo’s partner in the Nordic countries since its launch in 1994. The business has operations in Sweden, Norway, Denmark and Finland with its main office located in Gothenburg, Sweden.

_______________________________________________

Published: 2021-02-02