Ink n Art i Göteborg investerar i sin första HP Indigo – en fullutrustad HP Indigo 7900


Ink n Art är en leverantör av förpackningar, trycksaker och storformat. Snabbhet och lösningsfokus är huvudingredienser hos Ink n Art som också tagit stora kliv vad gäller digitalisering.

Nu väljer Ink n Art att satsa på digitalt offsettryck och köper en fullutrustad HP Indigo 7900 vilket öppnar upp för mer flexibilitet och många nya kreativa applikationsmöjligheter. Visutech levererar och installerar den nya tryckpressen hos Ink n Art under våren 2021.Ink-n-Art Visutech

- Genom investeringen av en HP Indigo ger vi våra kunder möjlighet att producera förpackningar och övriga produkter i högsta kvalitet utan att tumma på våra korta ledtider. Vi har nu en maskinpark som inte är helt vanlig i Sverige, om inte helt unik, vilket ger oss fördelar i många affärer, berättar Jesper Hammarstrand, VD för Ink n Art.

Digitaltryck med hög offsetkvalitet och spännande möjligheter med specialfärger

HP Indigos digitala tryckteknologi med flytande offsetfärg har offsettryckets höga produktivitet och kvalitet men innehar också digitaltryckets alla fördelar som låga uppstartskostnader, hög flexibilitet och alla möjligheter med variabeldata. HP Indigo leder utvecklingen inom digitala tryckfärger och erbjuder den största variationen i utbudet av specialfärger.

Digitaltryckta metallfärger – unikt för HP IndigoHP-Indigo-7900-pressinfo

Med HP Indigo ElectroInk Silver kan Ink n Art producera högkvalitativa tryck med metallfärg. Möjligheten att trycka metallfärger är en unik HP Indigo-funktion i den digitala tryckvärlden. HP Indigo Silver möjliggör inte bara silver utan ett brett utbud av metallfärger genom att helt enkelt och i en enda process trycka CMYK ovanpå silverlagret. Det gör att Ink n Art kan erbjuda exklusiv design av högt värde, samtidigt som de sparar in på kostsamt metallmaterial.

Vit färg och tryck på kartong

Med HP Indigo ElectroInk Premium White i tryckpressen kan Ink n Art erbjuda ett större, mer mångsidigt och varierat utbud av tryckmaterial, med färgade papper, plast och transparenta material. Den nya tryckpressen klarar även av att trycka på tjockt material, upp till 450 gsm, vilket ger Ink n Art möjlighet att erbjuda sina kunder digitaltryckta förpackningar.

En färgrymd utöver det vanliga

Med sju färgverk i tryckpressen finns också tillgång till en färgrymd utöver det vanliga genom tryck med CMYK plus Orange, Violett och Grönt (HP IndiChrome Plus) samt simuleringar av PANTONE®-färgskalan som kan göras med hög precision direkt i tryckpressen.

För mer information, kontakta:

Patrik Agblad, Visutech
+46 (0)735 07 67 63
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Ink n Art är sprunget ur ett traditionellt tryckeri som låg på de två välkända adresserna Sunset Boulevard och Venice Beach i Los Angeles, Kalifornien. I mitten av 90-talet flyttades hela företaget till Göteborg och drivs sedan 2013 av en yngre och mer uppdaterad generation. Ink n Art är en helhetsleverantör av tryck, det vill säga trycksaker, storformat, förpackning, merchandise och giveaways. För mer information se www.inknart.se.

_______________________________________________

Visutech är verksamt sedan 1988 och har en stark position som helhetsleverantör av digitala lösningar för den grafiska branschen i Norden. Visutech är HP Indigos partner i Norden sedan lanseringen 1994. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudkontor i Göteborg.

Publicerad: 2021-02-05
 

ENGLISH

Ink n Art in Gothenburg invests in its first HP Indigo – a fully equipped HP Indigo 7900


Ink n Art is a supplier of packaging, general commercial prints, and large format. Ink n Arts key focus is speed and resolution, the company has recently taken several steps towards further digitalization.

Ink n Art has recently chosen to invest in digital offset printing and bought a fully equipped HP Indigo 7900, by doing this, the company has increased its flexibility by adding several new creative application possibilities. The press was delivered to Ink n art in late February and it will be up and running in early March.

Ink-n-Art Visutech

"Through the investment of an HP Indigo, our customers without compromising on our already short lead times, gets the opportunity to produce packaging and other products of the highest quality. By adding an Indigo, we now have an outstanding machine park, if not completely unique, which gives us lots of advantages" says Jesper Hammarstrand, CEO of Ink n Art.

Digital printing with high offset quality and exciting possibilities with special inks

HP Indigo's liquid offset digital printing technology has the high productivity and quality of offset printing. It also holds all the advantages of digital printing such as low start-up costs, high flexibility, and all possibilities of variable data. HP Indigo leads the development in digital inks and offers the greatest variety in the range of special inks.

Digital printed metal colors– unique to HP Indigo
HP-Indigo-7900-pressinfo

With HP Indigo ElectroInk Silver, Ink n Art can produce high-quality prints with metallic colors. The ability to print metallic colors is a unique HP Indigo feature in the digital printing world. HP Indigo Silver enables not only silver but a wide range of metallic colors by simply and in a single process printing CMYK on top of the silver layer. This allows Ink n Art to offer exclusive high value design, and at the same time saving in on costly metallic media.

White ink and print on cartons

With HP Indigo ElectroInk Premium White, Ink n Art are able to offer a larger, more versatile and varied range of printing materials such as colored paper, plastic and transparent materials. With the new HP Indigo 7900 it is possible to print on thick media, up to 450 gsm. This allows Ink n Art to provide its customers with digitally printed packaging.

A color gamut beyond the ordinary

The press offers up to 7-color printing, enabling the ability to print with CMYK plus Orange, Violet and Green (HP IndiChrome Plus) to reach any colour with an extended gamut or to produce highly accurate PANTONE® emulations on-press.

For more information, contact:

Patrik Agblad, Visutech
+46 (0)735 07 67 63
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Ink n Art originates from a traditional printing company located at the two well-known addresses Sunset Boulevard and Venice Beach in Los Angeles, California. In the mid-1990s, the entire company was moved to Gothenburg and since 2013 it is run by a younger and more up-to-date generation. Ink n Art is a complete supplier of prints, i.e. printed matter, large format, packaging, merchandise and giveaways. For more information please visit the website www.inknart.se.

_______________________________________________


Published: 2021-03-05