TMG Stockholm invests in two new Revoria Press EC1100 from Visutech

Taberg Media Group, one of the leading providers of graphic products and services in Sweden, confirms its ongoing partnership with Visutech by investing in two new Revoria Press EC1100 printing presses. During November, Visutech will install the presses at TMG Stockholm's facilities in Bromma.

TMG Stockholm has enjoyed a long-standing, trust-based collaboration with Visutech, which is grounded on Visutech's reliable service organization. This strong partnership played a crucial role in Taberg Media Group's decision to invest in equipment from Visutech. The Taberg Media Group already own four HP Indigo presses, finishing equipment from C.P. Bourg, and now, two Revoria Press EC1100 from Fujifilm.

The Revoria Press EC1100 has been optimized to support a wide range of applications with its versatile finishing capabilities, high-quality, high-resolution printing, and vivid color output. Both machines are equipped with an "Air Suction Feeder" and a booklet maker with a three-knife trimmer and square back for producing finished printed materials that are ready for delivery to customers.

Tomas-Eklund TMG-Stockholm

Tomas Eklund, CEO of TMG Stockholm, expressed his enthusiasm for the investment and Visutech, stating: "The reason we chose Visutech is largely due to their fantastic service organization. Our longstanding partnership is proof of their dedication and commitment to helping us achieve our goals. The toner segment is a crucial part of our business, and we are confident that this investment will enable us to continue delivering printed materials of the right quality, on time, to our customers."

 

FOr MORE INFORMATION, please Contact:

Patrik Agblad
Visutech
+46 (0)735 07 67 63
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 
_________________________

Visutech, one of the leading suppliers in the Nordic market when it comes to digital production solutions for the graphic industry. Founded in 1988, Visutech operates in Sweden, Norway, Denmark, and Finland, with its headquarters located in Gothenburg.

Visutech offers a comprehensive range of equipment for commercial, label, and packaging printing from the most prominent suppliers. Together with a competent service organization, we create the best conditions for our customers. The service organization is one of the largest within its field in the Nordic region, ensuring fast assistance with extensive expertise and flexibility. For more information, visit www.visutech.se.


TMG Stockholm investerar i två nya Revoria Press EC1100 från Visutech

Taberg Media Group, en av de främsta leverantörerna av grafiska produkter och tjänster i Sverige, bekräftar sitt fortsatta samarbete med Visutech genom att investera i två nya Revoria Press EC1100-tryckpressar. Under november månad kommer Visutech att installera pressarna i TMG Stockholms lokaler i Bromma.

TMG Stockholm har under en lång tid haft ett nära samarbete med Visutech som bygger på förtroende och en djup tilltro till Visutechs pålitliga serviceorganisation. Detta starka partnerskap har spelat en avgörande roll i Taberg Media Groups beslut att investera i maskinutrustning från Visutech. Taberg Media Group-koncernen har sedan tidigare fyra HP Indigo-pressar, efterbehandlingsutrustning från C.P. Bourg och nu även två Revoria Press EC1100 från Fujifilm.

Revoria Press EC1100 har optimerats för att stödja en stor bredd av applikationer med sin mångsidiga efterbehandling och högkvalitativa utskrifter med hög upplösning och färgmättnad. Båda maskiner är utrustade med ”Air Suction Feeder” och bookletmaker med trekniv och fyrkantsrygg för att kunna producera färdiga trycksaker som är redo att levereras till kund.

Tomas-Eklund TMG-Stockholm

Tomas Eklund, VD för TMG Stockholm, uttryckte sin entusiasm för investeringen och Visutech: "Anledningen till att vi valde Visutech beror till stor del av deras fantastiska serviceorganisation. Vårt långvariga samarbete är ett bevis på deras hängivenhet och engagemang för att hjälpa oss att uppnå våra mål. Tonersegmentet är en viktig del i våra affärer och vi är övertygade om att denna investering kommer att möjliggöra fortsatt leverans av trycksaker med rätt kvalité i rätt tid till våra kunder."


 

För Mer information, kontakta:

Patrik Agblad
Visutech

+46 (0)735 07 67 63
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 
_________________________
Visutech är en av de främsta leverantörerna på den nordiska marknaden när det gäller digitala produktionslösningar för den grafiska branschen. Visutech grundades 1988 och verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudkontor i Göteborg.

Visutech har ett heltäckande sortiment av utrustning för civil-, etikett- och förpackningstryck från de mest framstående leverantörerna. Tillsammans med en kompetent serviceorganisation skapas de bästa förutsättningarna för Visutechs kunder. Serviceorganisationen är en av de största inom grafisk industri i Norden vilket garanterar för snabb service och support med bred kompetens och flexibilitet. För mer information se www.visutech.se.

 

Published: 2023-11-01