New Managing Director at Visutech - Leadership transition positions the Visutech for future challenges

After an outstanding career spanning more than three decades, Visutech Digital AB announces that its founder and CEO, Jan-Olof Jungersten, will be passing the Managing Director role to Johan Lidström. This strategic change marks a new era for the company while building on a solid foundation of experience and success.

Press-release 231201 JOJJohanL webbJan-Olof Jungersten founded Visutech in 1988 and has since been instrumental in the company's development and growth. His dedication and vision have been crucial in establishing Visutech as a leading player in the industry. After leading the company since its inception, Jungersten has decided to step back from day-to-day operations but will continue to contribute as the main owner and chairman of the board in the group.

Johan Lidström, a key figure in the company for more than 10 years, will assume the role of Managing Director. Lidström has previously worked as Sales Manager and most recently as COO, providing him with a comprehensive understanding of Visutech's operations and goals.
 
Jan-Olof Jungersten comments on the change: "After 35 fantastic years as CEO of Visutech, I am delighted to hand over the reins to Johan Lidström. His dedication and competence are significant assets to the company, and I am confident that, together with the management team and our fantastic, passionate staff, he will lead the company successfully into the future. I look forward to continuing to support Visutech in a more strategic group role and contribute to its ongoing success."

Press-release 231201 JohanL webb"I am firmly convinced that the core of an outstanding organization lies in a cohesive team and strong partnerships," says Johan Lidström. "Our future will be shaped by close collaboration with our customers and partners, where we strive to fully understand their needs. By delivering tailored solutions, we will not only meet their expectations but exceed them, establishing long-term and mutually rewarding relationships."

 

FOr MORE INFORMATION, please Contact:

Johan Lidström
Visutech
+46 (0)735 155 644
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jan-Olof Jungersten
Visutech
+46 (0) 705 250 730
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 
 
_________________________

Visutech, one of the leading suppliers in the Nordic market when it comes to digital production solutions for the graphic industry. Founded in 1988, Visutech operates in Sweden, Norway, Denmark, and Finland, with its headquarters located in Gothenburg.

Visutech offers a comprehensive range of equipment for commercial, label, and packaging printing from the most prominent suppliers. Together with a competent service organization, we create the best conditions for our customers. The service organization is one of the largest within its field in the Nordic region, ensuring fast assistance with extensive expertise and flexibility. For more information, visit www.visutech.se.


Ny VD på Visutech - Ledarskifte positionerar företaget för framtidens utmaningar

– Efter en framstående karriär på mer än tre decennier, meddelar Visutech Digital AB att dess grundare och CEO, Jan-Olof Jungersten, kommer att lämna över VD-rollen till Johan Lidström. Denna strategiska förändring markerar en ny era för företaget samtidigt som det bygger på en stabil grund av erfarenhet och framgång.

Press-release 231201 JOJJohanL webbJan-Olof Jungersten grundade Visutech år 1988 och har sedan dess varit drivande i företagets utveckling och tillväxt. Hans dedikation och vision har varit avgörande för att etablera Visutech som en ledande aktör inom branschen. Efter att ha lett företaget sedan företagets start har Jungersten beslutat att trappa ner från den dagliga driften men kommer att fortsätta bidra som huvudägare och styrelseordförande i koncernen.

Johan Lidström, som har varit en nyckelperson inom företaget i över 10 år, kommer att ta över rollen som VD. Lidström har tidigare arbetat som försäljningschef, och senast som Vice VD, dessa erfarenheter ger honom en bred förståelse för Visutechs verksamhet och dess mål.
 
Jan-Olof Jungersten kommenterar förändringen: "Efter 35 fantastiska år som VD för Visutech är det med glädje jag lämnar över rodret till Johan Lidström. Hans engagemang och kompetens är en stor tillgång för företaget, och jag är övertygad om att han tillsammans med ledningsteamet och en fantastisk passionerad personal kommer att leda företaget framgångsrikt in i framtiden. Jag ser fram emot att fortsätta stödja Visutech i en mer strategisk koncernroll och bidra till dess fortsatta framgång."

Press-release 231201 JohanL webb"Jag är fast övertygad om att kärnan i en framstående organisation ligger i ett samspelt team och starka partnerskap, säger Johan Lidström. Vår framtid kommer att präglas av nära samarbete med våra kunder och partners, där vi strävar efter att fullständigt förstå deras behov. Genom att leverera skräddarsydda lösningar kommer vi inte bara att uppfylla deras förväntningar, utan överskrida dem och etablera långsiktiga och ömsesidigt givande relationer."
 

För Mer information, kontakta:

Johan Lidström
Visutech
+46 (0)735 155 644
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jan-Olof Jungersten
Visutech
+46 (0) 705 250 730
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
_________________________
Visutech är en av de främsta leverantörerna på den nordiska marknaden när det gäller digitala produktionslösningar för den grafiska branschen. Visutech grundades 1988 och verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudkontor i Göteborg.

Visutech har ett heltäckande sortiment av utrustning för civil-, etikett- och förpackningstryck från de mest framstående leverantörerna. Tillsammans med en kompetent serviceorganisation skapas de bästa förutsättningarna för Visutechs kunder. Serviceorganisationen är en av de största inom grafisk industri i Norden vilket garanterar för snabb service och support med bred kompetens och flexibilitet. För mer information se www.visutech.se.

 

Published: 2023-12-01