Visutech Digital Academy - för varenda unge!


Visutech vill bidra till allas rätt till utbildning och utveckling. Därför har vi valt att koppla samman Jan-Olof Jungerstens bok "VISIONER & TRANSMISSIONER. Tryckeri – en bransch i förändring" med en insamling till fördel för barns utbildning.

FN:s konvention om barns rättigheter innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Unicef ser till att reglerna efterlevs för att barn ska kunna växa och överleva. I regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar gör Unicef sitt yttersta för att varenda unge ska få sina rättigheter tillgodosedda.

bidra till att förbättra barns utbildningsmöjligheter Genom att beställa boken!

När du beställer boken kan du samtidigt lämna ett valfritt bidrag till Unicef genom Visutech Digital Academys insamling för alla barns rätt till utbildning. På så vis kan vi tillsammans bidra med resurser för att stärka barns förutsättningar för utbildning och en framtida utveckling.

Boken

"VISIONER & TRANSMISSIONER. Tryckeri – en bransch i förändring" samlar tankar och information kring vad som kommer att ske. Men framför allt kanske det som INTE kommer att ske. Därav kallas boken även "The NOT book". Boken berör tryckeriets utveckling från hantverk till kommunikationsleverantör i både fysisk och digital form och den enorma potential som där väntar.

Jan-Olof Jungersten

- Så som världen ser ut idag, så måste vi alla bidra till barns utveckling och inte minst förutsättningarna för utbildning. Hjälp till självhjälp är för mig en bra väg till nya möjligheter att vända något negativt till framtida möjligheter. Jag hoppas därför att så många som möjligt beställer boken och väljer att lämna sitt bidrag till ett gott ändamål. Tveka inte att bidra till en ny och bättre situation för varje unge!

Beställ boken här. 
Lämna ett valfritt bidrag till Unicef här.

Vänliga hälsningar
Visutech Digital Academy - för varenda unge!

 Visutech Digital Academy2