Om Visutech

 

 

Visutech grundades 1988 och är en framstående helhetsleverantör av digitala produktionslöningar för den grafiska branschen på den nordiska marknaden.

Visutech är HP Indigos partner i Norden sedan lanseringen 1994. Visutech erbjuder, utöver HP Indigo digitala tryckpressar med kringutrustning till dessa, även HP PageWide Web pressar, HP Latex-skrivare, Scodix digitala tryckförädlingspressar samt 3D-skrivare för storformat från MASSIVit.

Vi väljer vårt sortiment noga för att kunna leverera marknadens bästa tekniska lösningar som tillsammans med vårt höga tekniska kunnande ger våra kunder trygghet i sin produktion. Vårt fokus har alltid varit att underlätta och möjliggöra för våra kunder att få sin verksamhet att växa och vårt arbete präglas av tanken att växa tillsammans med våra kunder.

Vision och värdegrund

"Passion, kompetens och våra kunders verksamhet i fokus"

Passion och vision är två nyckelord som har skapat de framgångar vi har uppnått under de senaste 30 åren. Vår verksamhetsfilosofi präglas av vår passion för tryck och grafisk produktion, att sätta våra kunders verksamhet i fokus och att alltid besitta hög kompetens inom de områden vi verkar.
Det är vår målsättning att vara lite mer som leverantör.

Organisation

Visutech är en nordisk koncern med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vi är närmare 70 medarbetare, varav ungefär hälften är stationerade vid huvudkontoret i Mölndal strax utanför Göteborg.

Visutech AB Moderbolag
Visutech Digital AB Sälj- och servicekontor i Sverige
Visutech A/S Sälj- och servicekontor i Danmark
Visutech AS Sälj- och servicekontor i Norge
Visutech Oy Sälj- och servicekontor i Finland

 

Digitaltryck kompletterar de digitala medierna.

För att kunna tillmötesgå dagens krav och önskemål om leverans av små upplagor och snabba jobb har efterfrågan ökat på nya verktyg och produktionslösningar för Print-On-Demand.

Att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kunna förbättra kommunikationen med kund och skapa konkurrensfördelar genom personligt riktad information ligger i tiden, det handlar om att förmedla upplevelser och unika budskap till kunden. När individen får ett unikt budskap genom one-to-one-marknadsföring leder detta direkt till ett avsevärt högre värde jämfört med opersonliga massdistribuerade utskick. Detta medför en ökad efterfråga på digitaltryckta applikationer på den grafiska marknaden för att komplettera de digitala medierna.