Om Visutech

Vision

För att kunna tillmötesgå kundernas önskemål om levererans av små upplagor och snabba jobb har efterfrågan ökat på nya verktyg för Print-On-Demand lösningar.

Att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kunna förbättra kommunikationen med kund och skapa konkurrensfördelar genom personligt riktad information ligger i tiden, det handlar om att förmedla upplevelser och unika budskap till kunden.

När individen får ett unikt budskap leder detta direkt till ett avsevärt högre värde genom sk "one-2-one-marketing" jämfört med opersonliga massdistribuerade utskick. I takt med detta ökar efterfrågan på digitala medier och trycksaker på den grafiska marknaden.

VISIONER & TRANSMISSIONER

"VISIONER & TRANSMISSIONER. Tryckeri – en bransch i förändring" samlar tankar och information kring vad som kommer att ske. Men framför allt kanske det som INTE kommer att ske. Därav kallas boken även "The NOT book". Boken berör tryckeriets utveckling från hantverk till kommunikationsleverantör i både fysisk och digital form och den enorma potential som där väntar.

Läs mer här

Värdegrund

"Passion, kompetens och våra kunders verksamhet i fokus"
Visutech, grundat 1988, är en koncern med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret finns beläget i Göteborg. Visutech är med sitt nära samarbete med HP en av de största leverantörerna på den nordiska marknaden när det gäller digitala produktionslöningar för den grafiska branschen.

Visutechs verksamhetsfilosofi är vår passion för våra kunders verksamhet, att erbjuda hög kompetens inom de områden vi verkar i och alltid sätta våra kunders verksamhet i fokus. Vi väljer vårt sortiment noga för att kunna leverera marknadens bästa tekniska lösningar som gemensamt med vårt höga tekniska kunnande skall kunna erbjuda er trygghet i er produktion. Genom vårt kunskapsdelningsprogram Visutech Digital Academy erbjuder vi även kostnadsfri kompetensdelning till den grafiska branschen inom olika aktuella ämnen. Det är vår målsättning att vara lite mer som leverantör.

Organisation

Visutech Invest AB  -  Moderbolag
Visutech Digital AB  -  Sälj- och Servicekontor i Sverige
Visutech AS  -  Sälj- och servicekontor i Norge
Visutech A/S  -  Sälj- och servicekontor i Danmark
Visutech OY  -  Sälj- och servicekontor i Finland