HP Indigo 6K

HP Indigo 6K Digital Press

Any job, every day

HP Indigo 6K

Branschstandard för produktion av digitala etiketter.

Tryckpressen som kan erbjuda nästan alla tänkbara applikationer och tillgodose behoven hos världens mest kreativa varumärken.