TASKalfa Pro 15000c

TASKalfa Pro 15000c

Arkmatad inkjet för snabb och tillförlitlig produktion av stora volymer.

Vid produktion i stora mängder är tillförlitlighet lika viktigt som snabbhet. Kyocera Pro 15000c kombinerar båda och bidrar till att maximera produktiviteten samtidigt som driftskostnader och energiförbrukning minimeras.

Kyocera TASKalfa Pro 15000c har hög anpassningsförmåga och en mängd olika efterbehandlingsalternativ, och fungerar optimalt för produktion av till exempel direktreklam, kataloger, manualer, bipacksedlar, tidskrifter, böcker och kuvert, men även civilgrafiska applikationer med något lägre färgtäckning.

TASKalfa Pro 15000c är framtagen för att möta behov upp till 1 miljoner utskrifter/månad (A4) och är enkel för användarna att hantera. Med ett non-stopproduktionssystem möjliggörs 150 sid/min (A4), utan reducerad hastighet vid utskrift på tyngre material och säkerställer den tillförlitlighet som din kund kräver.

TASKalfa Pro 15000c maximerar produktiviteten samtidigt som driftskostnader och även energiförbrukning minimeras. Energiförbrukningen är enbart 1,5 KwH för standardkonfigurationen och är certifierad enligt Energy Star, EPEAT, RoHS och EcoMark.

TASKalfa Pro 15000c design möjliggör full åtkomst framifrån till alla viktiga systemkomponenter och förbrukningsvaror, vilket säkerställer snabbt och enkelt underhåll av maskinen och minimerar stillestånd.