Visutech

Passion, kompetens och våra kunders verksamhet i fokus.

Visutech är en av de främsta leverantörerna på den nordiska marknaden när det gäller digitala produktionslösningar för den grafiska branschen. Visutech grundades 1988 och verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudkontor i Göteborg.

Vår verksamhet präglas av vår passion för tryck och grafisk produktion, hög kompetens och en strävan att ligga i framkant vad gäller teknik, värdeskapande och innovation. Alltid med våra kunders verksamhet i fokus.

Vi väljer vårt sortiment noga för att kunna leverera marknadens bästa tekniska lösningar som tillsammans med vår service och support med hög kunskapsnivå och teknisk expertis ger våra kunder trygghet i deras produktion.

Vår serviceorganisation är en av de största inom grafisk industri i Norden vilket garanterar för snabb service och support med bred kompetens och flexibilitet.

Genom Visutech Digital Academy arrangerar vi utbildningar och kostnadsfria event med kompetensdelning och kunskapsspridning inom aktuella ämnen för den grafiska branschen. 

Forest

För en hållbar framtid

Visutech jobbar ständigt med att utveckla vårt miljöarbete, vi arbetar aktivt för att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare så väl som ute hos våra kunder.
Vår ambition är att hitta de bästa och mest miljövänliga produkter för den grafiska branschen.
 

Vi överväger – i allt vi gör – hur vi kan minska vår klimatpåverkan, som individ och som bolag.  

100% grön el och fjärrvärme

Påväg mot noll i avgasutsläpp

Visutech använder förnybar el och fjärrvärme från Mölndals Energi, som produceras av sol, vind, vatten och biobränsle.

Med vårt engagemang för miljön så har vi valt att förnya vår bilpark och byta ut våra fossila bilar mot att till slut vara helt elektrifierade.

Visutechs miljöarbete

På Visutech ser vi det som en självklarhet att jobba för att minska miljöpåverkan, både på och utanför Visutech. Miljöarbetet är en del i vårt dagliga arbete. Vi följer inte bara lagar och förordningar utan strävar också efter att överträffa dem.

Det innebär att:

Visutech är medlem i följande intresseorganisationer:

Rulla till toppen