Visutech

Visutech Training Center​

Visutechs träningsprogram ger era operatörer kunskap och färdigheter som medför möjlighet att optimera kapaciteten i era pressar. Det ökar effektiviteten och gör att ni kan få ut mer av pressen. Utbildningarna varvar teori med omfattande praktiska övningar i en gynnsam inlärningsmiljö. Kurserna hålls på svenska eller engelska. Allt kursmaterial är på engelska.

Öka produktiviteten med utbildade operatörer

För att öka förmågan att effektivisera produktiviteten, vill vi uppmuntra er att se över utbildningsnivån hos era operatörer. I många fall kan operatörer smidigt och enkelt avhjälpa fel om de har adekvat utbildning och rätta kunskaper.

Vår tanke och förhoppning är att kunna underlätta för er att ha utbildade operatörer på rätt nivå och därigenom få färre och kortare produktionsstopp och ett minskat behov av extra service.

Vi är flexibla i upplägget av kurserna vad gäller datum och sammansättning av deltagare, allt för att möta era önskemål. Kurserna kan också utformas för att passa just ert specifika behov, även med praktiska exempel på ert typiska jobb.

Kontakta Trond Nilsen för mer information och bokning av våra utbildningar.

Operator trainings

Vi är certifierade att genomföra utbildningar från följande tillverkare:

Rulla till toppen